Indvielsestale

Indvielse af Pejsestuen Lis Ravn Ebbesen

I dag er en festdag Og danmarkspremiere på et forpligtigende samarbejde mellem kommune og frivillige om et daghjem for døende. Selvom vi har måttet slå spadestikket sammen med indvielsen som er udsat 2 gange, så er indvielsesfestdagen kommet langt før vi i hospicegruppen kunne have forestillet os. Og vi vil aldrig være kommet så langt uden Kolding Kommunes evne og vilje til at samarbejde og vore sponsorers store opbakning.

Vejen kan både beskrives som kort og lang!

Støttegruppen for et Hospice i Kolding blev dannet i 2011 med det formål at få et hospice til Kolding. Idet erfaringen i gruppen var at det var svært at få en hospiceplads. Arbejdet afslørede også at det var meget stor forskel på den i øvrigt udmærkede palliative indsats Kolding kommune udfører for hjemmeboende patienter og det at være på hospice.

Hilda Oderkerk Nygaard blev valgt som ny formand og hun havde fra arbejde i England og Holland erfaring med at frivillige kunne være med til at sikre støtte til både patient og pårørende så livet blev levet til det sidste. Derfor opstod ønsket om en tretrinsraket: palliative plejepladsen, dag hjem og naturligvis fortsat et hospice i Kolding. Den tanke bliv præsenteret for Kolding kommune og med den forhenværende og nuværende direktørs Lars Rasmussen og Anette Lunds opbakning og lyst til at gå i dialog kunne ideen præsenteres for politikerne. Som det sidste i min byråds tid afsatte seniorudvalget med formand Søren Rasmussen i spidsen 200.000 fra puljemidlerne fra en værdig død til palliative plejepladser og daghjem. Jeg indtrådte i Hospice Foreningen bestyrelse i 2018 og tog sammen med Hilda på sightseeing med repræsentanter fra Kolding Kommune for at finde ”stedet” og vi var enig om at Vesterløkke med sine udenomsarealer og muligheden for at skabe en selvstændig enhed med både plejepladser og daghjem leverede op til vores bygningskrav og samtidig blev vi mødt af en engageret og imødekommende leder Dorthe Karlskov.

Made konsulenterne og arkitektfirmaet Mejeriet fik til opgave at konkretisere vore tanker om pladser og daghjem. Som hver på deres måde sikrede åbenhed, hjemlighed, inddragelse af naturen og fokus på både patient og pårørende. Samtidig blev der nedsat en samarbejdsgruppe mellem Kolding kommune og Hospice Foreningen. Det samarbejde vil jeg gerne sige tak for. Jeres forskellige styrker har været til stor hjælp. Som Inge Harpøths ideer til hvordan visiteringen til pladserne blev så let som mulig.

Den 1.4.18 åbnedes de to palliative plejepladser. Nu manglede blot pengene til at indrette daghjemmet med køkken og pejs og bygge et orangeri. Jeg hørte om muligheden for at søge penge ved underværker i Real Dania på et repræsentantskabsmøde. De påstod det var let. En formiddag senere havde jeg lavet en beskrivelse der levede op til ansøgningskriterierne. Nu skulle vi blot have 200 Likes for at blive realitetsbehandlet af Realdania. Det gik nemt og tak for den opbakning.

Nu kom den svære del nemlig hele Økonomi—beregningen med overslagsår, el. vand og varme og hvad ved jeg. Uden hjælp fra Kolding Kommunes Birgitte Grundet var vi aldrig kommet så langt.

Men det lykkedes at få 200.000 i første omgang til for projekt som Made og mejeriet jo havde lavet. Men efter Dorte Karlskov og Jeg havde tilbragt en dag i København og diverse mails og telefonopringninger til Realdania lykkedes det at få lov til at bruge pengene på orangeriet, hvis vi selv fandt resten.

Mine tidligere byrådspolitikere har altid drillet mig jeg var bedre til at bruge penge end at finde dem. Det viste sig at jeg åbenbart kan skrive ansøgninger. I alt fald blev vi mødt af en kolossal velvilje fra de fonde foreninger og privatpersoner jeg kom i kontakt med. Og nogle af jer kom endda med ideer om hvem jeg også kunne søge sponsorater ved. Med god hjælp fra Aage Hillersborg, Heidi Gottenborg og Signe Brixen nåede vi op på indsamlet 235.161.kr lokalt

Udover el arbejde, malerier og krukker til blomster. Jeg kan ikke takke jer sponsorer nok. Dels for jeres imødekommenhed og opbakkende ord men i denne situation også pengene. Beløbene er forskellige javel. Og flere af jer har også nærmest været undskyldende over at det ikke blev til mere. Men uanset store eller små beløb så stod vi ikke og kunne indvie i dag uden jer. For som Erik Grib synger.

“Men hvis man nu bare er en flink person

Kan man så også være til gavn for nogen?

Og se et resultat en skønne dag?

Små hjul, små hjul kan flytte store ting

Du er et lille hjul

Lille hjul”

Sponsorerne er:

Jubilæumsfonden

Sct. Georg Gilde

Lions Kolding

Kolding Flisepudser Laug

Vælgerforeningen for Venstre

Paw Kristensen

FRIMURERLOGEN

STRØH

KOLDINGHUS ORDNEN

Den Engelske Pub – You'll Never Walk Alone

Cold Stores Fond

Murefirmaet Johansen og Bodholdt

Vibeke Valter Wulff

Jeg kan kun sige af hjertet tak.