Hospice i Danmark

Landets ældste hospice er Skt. Lukas Stiftelsens Hospice i Hellerup, som åbnede i oktober 1992. I 2015 åbnede Skt. Lucas Stiftelsen landets første hospice målrettet uhelbredeligt syge børn og deres familier, nemlig Lukashuset, som har plads til fire børn og deres familier.

Der er 20 hospicer i Danmark med i alt 257 pladser, hvilket svarer til 46 pladser for hver en million indbyggere. Ifølge Etisk Råd vurderer European Association for Palliative Care, EAPC, at behovet for hospicepladser ligger mellem 80-100 for hver en million indbyggere. For at leve op til dette europæiske standardmål er der altså behov for omkring 500 hospicepladser i Danmark.

I Region Syddanmark er der i øjeblikket fem hospicer. De er placeret i Vejle, Esbjerg, Haderslev, Svendborg og Odense.

For at få plads på hospice skal man visiteres af en læge – det kan enten være den praktiserende læge (huslægen) eller en læge på den sygehusafdeling, hvor man bliver behandlet. For at komme i betragtning til en hospiceplads, skal man opfylde disse kriterier:

man skal selv ønske at komme på hospice
man skal have en uhelbredelig fremskreden sygdom, og behandlingen skal være afsluttet
man skal være indstillet på, at hjælpen på hospicet er lindrende og ikke helbredende.
Når man er visiteret af en læge, kan man søge frit på alle landets hospicer – for ligesom vi har frit sygehusvalg, har vi også frit hospicevalg. Derefter er det op til det enkelte hospice at afgøre, om patienten reelt er egnet til at komme på hospice og om hvor hurtigt, det skal ske. Der er ikke ventelister til hospicerne. Patienterne får plads i den rækkefølge, som hospicets personale vurderer, at de har behov for det. Og alt efter om der er plads.

Læs mere om at få plads på hospice på Borger.dk.

Ifølge tal fra Dansk Palliativ Database nåede 441 af de døende patienter, som var visiteret til og godkendt til en hospiceplads i Region Syddanmark i 2014, ikke at få plads.

Læs årsrapporten 2014 fra Dansk Palliativ Database her.

Paraplyorganisationen for alle danske hospicer og hospice-støtteforeninger er Hospice Forum Danmark, som blev dannet i 2001 med det formål at: “…. udbrede kendskabet til hospice-tanken og (på at) forbedre vilkårene i Danmark for uhelbredeligt syge og døende mennesker samt deres pårørende. De frivilliges indsats er et vigtigt element i foreningens arbejde.”

Læs mere om Hospice Forum Danmark her: Hospice Forum Danmark