Historie

Støttegruppen for et Hospice i Kolding blev dannet i 2011 med det formål at få et Hospice til Kolding. Idet erfaringen i gruppen var at det var svært at få en hospiceplads. Og det viste sig der var meget stor forskel på den i øvrigt udmærkede palliative indsats Kolding kommune udførte for hjemmeboende patienter og det at være på hospice. 

I 2015 blev både socialudvalgsformand Lis Ravn Ebbesen og seniorudvalgsformand Søren Rasmussen ambassadør for hospiceforeningen. Det blev indledningen til en møderække med den nyvalgte formand Hilda Oderkerk Nygaard. Sammen så man på mulighederne for at huse et hospice i kommunale bygninger, men efter et fælles besøg på Måløv hospice og samtaler med OK-fonden 2016 modnedes tanken i støtteforeningen for Hospice i stedet for om et ”gæstehus”. Et Sted hvor der både var muligt at få palliativ pleje og aflastning som pårørende.

Tanken kom fra Hilda Oderkerk Nygaard som fra arbejde i England og Holland havde erfaring med at frivillige kunne være med til at sikre støtte til både patient og pårørende så livet blev levet til det sidste. 

Målet blev en tretrinsraket: palliative plejepladsen, dag hjem og naturligvis fortsat et hospice i Kolding. 

Tanken blev præsenteret for Kolding kommune og med den forhenværende og nuværende direktørs Lars Rasmussen og Anette Lunds. De støttede ideen og præsenterede den for politikerne. I 2017 afsatte seniorudvalget 200.000 fra puljemidlerne fra en værdig død til palliative plejepladser og daghjem.

I 2018 så Hospiceforeningen og repræsentanter fra Kolding Kommune på muligheder. Vesterløkke med udenoms arealer og muligheden for at skabe en selvstændig enhed med både plejepladser og daghjem leverede op til hospiceforeningens bygningskrav og ideer. 

Made konsulenterne og arkitektfirmaet Mejeriet fik til opgave at konkretisere Hospiceforeningens tanker om pladser og daghjem. Deres oplæg sikrede åbenhed, hjemlighed, inddragelse af naturen og fokus på både patient og pårørende. 

Gæstehusets arbejdstitlen blev- ” pejsestuen – gaven til de pårørende” 

Samtidig blev der nedsat en samarbejdsgruppe mellem Kolding kommune og Hospiceforeningen. 

Den 1.4.18 åbnedes de to palliative plejepladser.

Nu manglede blot pengene til at indrette daghjemmet med køkken og pejs og bygge et orangeri. Hospiceforeningen søgte penge ved underværker i Real Dania. Det lykkedes at få 200.000 til orangeriet, såfremt foreningen selv fandt resten. Hospiceforeningen 235.161.kr lokalt Udover el-arbejde, malerier og krukker til blomster

Gæstehuset stod færdig i foråret 2020, men blev indviet digitalt pga. covid 26.8.2020.

Først i sommeren 2021 åbnedes for pårørende dagligt og hjemmeboende til daghjemmet om tirsdagen vha. frivillige fra Hospiceforeningen. 

I 2022 fik foreningen ny formand Lissen Schougaard