Hospicefilosofien

”Hospice tilbyder ikke aktivt dødshjælp, men aktiv livshjælp ” Citat fra Hospice Forum Danmarks hjemmeside.

Begrebet Hospice som betegnelse for en institution, hvor uhelbredeligt syge og døende modtager lindrende (palliativ) pleje og omsorg i en kontekst løsrevet fra sygehuset, opstod i England i 1950’erne. Drivkraften bag idéen var sygeplejersken, læge og socialrådgiveren Dame Cicely Saunders. Saunders vision var, at der på hospice skulle ydes total omsorg for hele det døende menneske – medicinsk, psykologisk, fysisk, socialt, åndeligt og med inddragelse af de pårørende.

Personalet på et hospice er tværfagligt og omfatter udover plejepersonale også fx læger, fysioterapeuter, psykologer og præster. Fælles for alle faggruppers tilgang er, at udgangspunktet for pleje, behandling og samvær er den enkelte beboers behov og ønsker.

Læs mere om Hospice Forum Danmark

Oversigt og links til alle hospicer i Danmark

Læs mere om palliation på Etisk Råds og på Palliativt Videnscenter (PAVI) hjemmesider:

Læs Sundhedsstyrelsens anbefalinger om palliation her (download)

European Association for Palliative Care, EAPC