Skip to main content

 

Når vi som repræsentanter for Støtteforeningen for Hospice Kolding møder mennesker, der støtter ideen om hospice i Kolding-området, er det ofte pårørende til døende eller mennesker, der har mistet. De fortæller deres personlige beretninger – åbne og vedkommende. Det er rørende beretninger om sygdom, indlæggelser, svære opgaver med pleje i hjemmet samt uopfyldte ønsker om at dø på hospice. Sådanne beretninger sætter spor!

Når vi vælger at videregive nogle af disse fortællinger, er det dels for at belyse problematikken på området og dels at synliggøre behovet for hospice. Endvidere ønsker vi at udbrede viden om, hvilke tilbud et hospice kan give samt hvilken betydning en værdig død kan have både for den døende og for pårørende.