Hele livet er livet værd

Støtteforeningen og arbejdet for et hospice i Kolding er inde i en spændende fase: dels stiger medlemstallet markant, og det går også godt med at finde opbakning for vort arbejde i lokalsamfundet.
Vi forsøger nu at indgå i et tættere samarbejde med politikere og embedsmænd og –kvinder i Kolding for at forbedre muligheden for uhelbredeligt syge og døende.
Et forhåbentligt kommende hospice er ganske vist et spørgsmål, som afgøres af region Syddanmark, men indtil vi er så vidt, håber vi snarest at kunne medvirke til umiddelbare forbedringer og muligheder for en optimal basal palliativ omsorg i Kolding området.

I Danmark skelner man mellem den specialiserede palliative omsorg og den basale palliative omsorg. Specialiseret omsorg varetages af hospicer og palliative afdelinger på sygehuse og palliative teams, som alle har palliation som hovedopgave. Der stilles krav om behov for en specialiseret indsats og en kompliceret problemstilling for at komme i betragtning til f.eks. en hospice plads.
Den basale palliative omsorg varetages af de dele af sundhedsvæsenet, som IKKE har palliation som hovedopgave. Omsorgen organiseres på kommunalt niveau i hjemmeplejen, hjemmesygeplejen, på plejecentre og i almen praksis – dvs. egen læge.

Fra mine erfaringer som psykolog i sundhedsplejen i både England og Holland kender jeg til mange niveauer af palliativ omsorg. Lige fra vågekoner til ’næsten-hjemme-huse’, hvor omsorgen udføres af frivillige med hjælp fra egen læge og hjemmesygeplejen. Dagcentre med tilbud til uhelbredeligt syge og plejehjem, som opretter palliative afdelinger, hvor både personale og frivillige er specialuddannede til at varetage plejen for døende og deres pårørende. Der er så mange muligheder for at opbygge et varieret og kvalificeret tilbud til de mennesker, som har brug for ekstra omsorg i livets sidste fase.
Vi er derfor taknemlige for, at kommunen har taget imod støtteforeningen med åbne arme. Vi håber, at det vil resultere i et samarbejde og en basal palliativ omsorg, som vil imødekomme de behov, der er blandt kommunens borgere.
Vi tror på, at vi på den måde er i stand til at skabe nytænkning og støtte op om et projekt, der kan hjælpe de mennesker, som ikke passer ind i kravene til et eksklusivt hospice, men som stadig har brug for omsorg og en værdig død.
Indtil vi er så vidt, at vort højtønskede hospice i Kolding-området kommer inden for rækkevidde, så vil vi gerne gøre, hvad vi kan.
Som næstformand og varetagende formand er jeg glad for at kunne bruge min erfaring og mig selv i den proces.

Hilda Oderkerk-Nygaard, næstformand

Nyeste artikler / Se alle artikler

Generalforsamling 2018

| Nyheder | No Comments

Dagsorden og indbydelse til Generalforsamling torsdag d 15. marts 2018 kl 19:30 Stenholtgade 2 i Sdr. Stenderup Som medlem af Støtteforeningen for Hospice Kolding inviteres du hermed til vores årlige…

Nyhedsbrev nr. 1 2018

| Nyheder | No Comments

Kære Medlemmer! Så er tiden inde for årets første nyhedsbrev. Følgende 4 emner behandles: Hospice / Hospitium – Ressourcepersoner – Kontingent / medlemskab – Generalforsamling Hospice / Hospitium Som mange…

Stor opbakning – flot overskud

| Nyheder | No Comments

Støtteforeningen for Hospice Kolding har modtaget kr 55.685,00 som var det flotte overskud efter støttekoncerten i Sdr. Stenderup kirke. Foreningen er imponeret og sender en kæmpe tak til alle, der…

Pia Werborg, ny ambassadør

| Ambassadørpræsentation, Nyheder | No Comments

Det er en stor glæde at kunne byde velkommen til Pia Werborg som ny Ambassadør for HospiceKolding. Pia Werborg arbejder i Vejle området med koordinering af skole-kirkesamarbejdet. Læs om Pias…