Hele livet er livet værd

Støtteforeningen og arbejdet for et hospice i Kolding er inde i en spændende fase: dels stiger medlemstallet markant, og det går også godt med at finde opbakning for vort arbejde i lokalsamfundet.
Vi forsøger nu at indgå i et tættere samarbejde med politikere og embedsmænd og –kvinder i Kolding for at forbedre muligheden for uhelbredeligt syge og døende.
Et forhåbentligt kommende hospice er ganske vist et spørgsmål, som afgøres af region Syddanmark, men indtil vi er så vidt, håber vi snarest at kunne medvirke til umiddelbare forbedringer og muligheder for en optimal basal palliativ omsorg i Kolding området.

I Danmark skelner man mellem den specialiserede palliative omsorg og den basale palliative omsorg. Specialiseret omsorg varetages af hospicer og palliative afdelinger på sygehuse og palliative teams, som alle har palliation som hovedopgave. Der stilles krav om behov for en specialiseret indsats og en kompliceret problemstilling for at komme i betragtning til f.eks. en hospice plads.
Den basale palliative omsorg varetages af de dele af sundhedsvæsenet, som IKKE har palliation som hovedopgave. Omsorgen organiseres på kommunalt niveau i hjemmeplejen, hjemmesygeplejen, på plejecentre og i almen praksis – dvs. egen læge.

Fra mine erfaringer som psykolog i sundhedsplejen i både England og Holland kender jeg til mange niveauer af palliativ omsorg. Lige fra vågekoner til ’næsten-hjemme-huse’, hvor omsorgen udføres af frivillige med hjælp fra egen læge og hjemmesygeplejen. Dagcentre med tilbud til uhelbredeligt syge og plejehjem, som opretter palliative afdelinger, hvor både personale og frivillige er specialuddannede til at varetage plejen for døende og deres pårørende. Der er så mange muligheder for at opbygge et varieret og kvalificeret tilbud til de mennesker, som har brug for ekstra omsorg i livets sidste fase.
Vi er derfor taknemlige for, at kommunen har taget imod støtteforeningen med åbne arme. Vi håber, at det vil resultere i et samarbejde og en basal palliativ omsorg, som vil imødekomme de behov, der er blandt kommunens borgere.
Vi tror på, at vi på den måde er i stand til at skabe nytænkning og støtte op om et projekt, der kan hjælpe de mennesker, som ikke passer ind i kravene til et eksklusivt hospice, men som stadig har brug for omsorg og en værdig død.
Indtil vi er så vidt, at vort højtønskede hospice i Kolding-området kommer inden for rækkevidde, så vil vi gerne gøre, hvad vi kan.
Som formand er jeg glad for at kunne bruge min erfaring og mig selv i den proces.

Hilda Oderkerk-Nygaard, formand

Nyeste artikler / Se alle artikler

Genopslag af junimåneds nyhedsbrev.

| Nyheder | No Comments

Henover sommeren har vi modtaget mange positive tilkendegivelser vedr. juni nyhedsbrevet, hvilket er baggrunden for, at vi lægger det her på websiden og måske udvider læsekredsen.   Allerførst skal der…

Indvielse af gæstehuset

| Nyheder | No Comments

……et trin på vejen til et Hospice i Kolding-området. Er to pladser nok……. Den 3. april kunne Seniorudvalgsformand Søren Rasmussen med glæde i stemmen byde de mange fremmødte velkommen og…

Nyheder fra generalforsamlingen

| Nyheder | No Comments

Nyheder fra generalforsamlingen 19. februar 2019. 1. Sigurd Trolle vælges som dirigent for generalforsamlingen. 2. Dagsorden godkendt, Inge Thode referent. 3. Formandens beretning godkendt (se beretningen her) 4. Ingen beretninger…

Gæstehuset Vesterløkke får 200.000 kroner fra Realdania

| Nyheder | No Comments

TUSIND TAK for hjælpen til Jer alle – meddelelsen om støtte på 200.000 kroner fra Realdania til et nyt dagtilbud til døende og deres pårørende vækker glæde hele vejen rundt….