Årsberetning

Opsummering fra sidste årsberetning 2022. 

Som den tidligere formand Hilda Oderkerk – Nygaard fortalte til sidste generalforsamling, havde vi møde med Stephanie Lose, formanden for Region Syddanmark i marts 2021, hun var tydelig i sin udmelding. Regionen har det antal hospicepladser, som der anbefales og derfor skal vi ikke regne med en driftsaftale. Og skulle der opnormeres, ville det sandsynligvis blive tildelt pladser på Fyn. I 2021 havde vi også et møde med Sundhedsstyrelsen, der var begejstrede for ideen vi præsenterede dem for. Et hospice der også er målrettet mennesker med medicinske og neurologiske sygdomme. De var enige med os i at der er behov for et anderledes hospice. Der er en diagnoseulighed i Danmark, når vi kigger på specialiseret palliativ omsorg/pleje. 96% af alle henviste patienter til sygehusafdelinger eller hospice, har en kræftdiagnose. Rigsrevisionen kommer med en stærk kritisk rapport i 2020. 

” Der blev henvist 640 patienter til specialiseret palliation pr. 1.000, der døde af kræft i 2018. For patienter, der døde af andre sygdomme, blev der henvist 34 patienter pr. 1.000 døde. I 2019 blev ca. 11.000 patienter henvist til specialiseret palliation. Statsrevisorerne fandt det utilfredsstillende, at regionerne ikke har sikret, at patienter med livstruende sygdomme ved behov har adgang til specialiseret palliation. De kritiserer også, at der i perioden 2016-2019 ikke er sket tydelige forbedringer i adgangen til specialiseret palliation. 

På baggrund af dette mener vi, at der både er grundlag og nødvendighed for at skabe et hospicelignende tilbud her i byen. 

Vi begyndte året med en fantastisk mulighed for et samarbejde, hvor der ville være bygninger til rådighed, bynært og i smukke omgivelser. 

I april og maj havde vi møde med PLO, hvor vi fremlagde vores planer og visioner. De bakkede os 100% op. Støtteforeningen sendte en forespørgsel til sundhedsordføreren i Regionen, der skriftligt blev bakket op af PLO og patientforeninger. (Lungeforeningen, Hjerteforeningen) Vi ønskede et nyt møde og det så ud til at de ville mødes med os. Mødet blev udsat for derefter helt at blive aflyst. Vi fik afslag med den samme begrundelse som tidligere. 

I juni måned afholdt vi et Pinse arrangement hos Henrik Fischer. Der var strålende vejr og glade mennesker. Som altid havde Henrik og hans kone gjort et stort og flot stykke arbejde. Der var pølser, musik og sang og borgmesteren holdt festtalen. Vi er meget taknemmelige over det engagement og arbejde de igennem årene har lagt i at støtte Hospice tanken. Henrik har nu valgt at trække sig og bruge sine kræfter på andre spændende projekter og det har vi fuld forståelse for. Stor tak for indsatsen til Hr. og fr. Fischer. 

I år har vi lanceret vores Nyhedsbrev, som kommer fire gange om året. Det er vigtigt for os at vise og fortælle medlemmerne, hvad der sker i foreningen. Vi vil rigtig gerne vise, at vi er en levende forening og at vi selvom det er det lange seje træk, stadig har ambitioner og søger og undersøger de muligheder der er. 

Som noget nyt er det også blevet muligt at tegne et erhvervsmedlemskab. Det er der heldigvis rigtig mange virksomheder der har taget godt imod og tegnet medlemskaber. Vi har i løbet af året deltaget ved forskellige begivenheder bl.a. med en stand på biblioteket i frivillig ugen og på Sundhedscenteret, da der var hjerne uge. Der har været et langt interview på TV6000, hvor vi har fortalt om foreningens arbejde. Vi håber på denne måde at blive synlige for borgerne i vores område og at flere vil støtte op omkring visionen. 

”At give flere og gerne alle der har behov for det, uanset diagnose, mulighed for specialiseret palliativ omsorg”. 

Vi er i god dialog med Kolding kommune, der har kigget på deres bygningsmasse på ældreområdet og givet udtryk for at de i et kommende byggeri eller ombygning kan se en mulighed i at indtænke os. 

Vi har allerede et godt samarbejde omkring Gæstehuset Vesterløkke og ser frem til at vi evt. udbygger dette samarbejde. 

Det har været et begivenhedsrigt og spændende år. Tak for jeres opbagning og støtte. Mange tak til bestyrelsen for jeres store indsats, ideer, samarbejde og snakke. Det er meget givende og inspirerende. 

Skrevet af Lissen Schougaard