Hospice Kolding

” Livet er livet værd”

Og målet er at

”Kolding skal have et Hospice for alle”

Vores vision om et Hospice har ændret sig fra at drømme om et Hospice i Sdr Stenderup til at fokusere på at oprette et bynært Hospice, som også er målrettet mennesker med andre sygdomme end kræft.

Baggrunden for dette er, at en stor del af de knapt 40.000 danskere, som hvert år dør af en livstruende sygdom, vil have behov for smertelindrende pleje i den sidste tid.

Alligevel fik kun 34 patienter pr. 1.000 døende med andre sygdomme end kræft mulighed for at komme på et hospice i 2019, imens 640 patienter pr. 1.000, der døde af kræft, kom på Hospice.

I Støtteforeningen Hospice Kolding ønsker vi, at give alle mennesker mulighed for at få en værdig afsked med livet. Og det er bekymrende, at der på 5 år er sket så lidt.

Det er nu 5 år siden Sundhedsstyrelsen anbefalede, at smertelindrende pleje og behandling skal tilbydes alle døende.

Behovet for et hospice, som giver plads til alle døende i Kolding, viser sig blot at være endnu større end noget andet sted i landet, da hospice i vores region er det sted i Danmark, som modtager færrest mennesker med andre livstruende sygdomme end kræft.

Vores vision i Støtteforeningen Hospice Kolding om hospice for alle døende bakkes op af statsrevisorerne. Således finder de det utilfredsstillende, at regionerne ikke har sikret, at alle patienter med livstruende sygdomme har adgang til specialiseret smertelindrende behandling, hvis de har brug for det.

Vi vil med et Hospice i Kolding arbejde for at sikre Sundhedsstyrelsens mål om, at 9 ud af 10 patienter uanset sygdom skal have mulighed for at komme på et hospice med smertelindrende behandling inden for 10 dage efter de har udtrykt ønske herom. Vi vil derfor fortsætte arbejdet for at oprette et hospice for alle døende som har brug for smertestillende behandling.

HELE LIVET ER LIVET VÆRD

Støtteforeningen og arbejdet for et Hospice i Kolding er inde i en spændende fase:

  • vore frivillige driver daghjemmet ”Gæstehuset ” på Vesterløkke
  • og vi arbejde målrettet på at etablerer et hospice, der skal sikre lighed i tilbuddet om smertelindring i den sidste tid.
  • Opbakningen og medlemstallet stiger markant.

Lissen Schougaard baggrund for at stille op til bestyrelsen:

Som fysioterapeut har jeg siden 2007 arbejdet i palliation. Jeg har arbejdet i og med Palliativ Teams og er i dag en del af det palliative tilbud til borgere her i Syddanmark, hvor man i den sidste del af livet, kan få fysioterapi i eget hjem. At arbejde med uhelbredelige syge og deres pårørende er et stort privilegie og jeg går til opgaven med stor ydmyghed.

På nært hold har jeg set hvor vigtigt det er for den uhelbredelige syge og de pårørende at blive mødt fagligt og menneskeligt der hvor de er. Og at man kan tilbyde tværfaglig lindring og omsorg i hele forløbet. Desværre er det ikke alle, der har behov, som får et tilbud om palliation.

På sidelinjen har jeg fulgt Støtteforeningens arbejde i flere år og synes det er helt enestående og fantastisk at det er lykkes at få oprettet 2 palliative senge på Vesterløkke og et daghjem.

Dette er et skridt på vejen og jeg glæder mig til at være en del af det videre arbejde med at få et hospice til vores område. Vi skal have skabt lighed i palliation, både socialt og diagnosemæssigt. Det skylder vi os selv og hinanden.

Her er vi nu 

Hilda Kara Leela Oderkerk fratrådte som formand og bestyrelsesmedlem på samme generalforsamling.

Hildas store faglige viden afdækkede, det store gab, der var mellem en Hospiceplads og at dø derhjemme. Gæstehuset med 2 palliative pladser, som Hospiceforeningen overtalte Kolding Kommune til at åbne på Vesterløkke og daghjemmet, som Hospiceforeningen samlede penge ind til at indrette med køkken og Orangeri udfyldte noget af det gab.

Det er til glæde for både de syge og deres pårørende.

Og heldigvis er daghjemmet nu kommet i brug hver tirsdag, hvor frivillige tilbyder palliative eller alvorligt syge patienter et nogle gode timer. 

Samtidig fortsætter arbejdet med at få et hospice til kommunen.

Et hospice der kan skabe mere lighed i tilbuddet i den sidste tid. Så alle mennesker uanset diagnose får mulighed for at få en værdig afsked med livet.

For virkeligheden er at 43 % dør af andre sygdomme f.eks. hjerte og lungesygdomme. Der er derfor brug for et Hospice, der er et tilbud til alle patienter.

I dag er de fleste på Hospice Kræftpatienter.

Et hospice for alle typer af patienter sammen med et gæstehus ville være noget helt specielt.

Det er støtteforeningens mål.

Lissen Schougaard

formand@hospicekolding.dk

Lissen Schougaard