Hospice / hospitium samenlignet

 HospiceHospitium
For hvem / målgruppeAlle, som har behov for en specialiseret palliativ indsatsKommunens egen borgere i den palliative fase med behov for basal palliativ indsats, og som ikke kan være hjemme eller som midlertidig aflastning for den døende eller dennes pårørende
FinansieringAftale med regionen / donationerKommunens finansiering af aflastningspladser / donationer
Fysiske rammerStørre individuelle værelser, plads til pårørende, plads til andre aktiviteter som f.eks. fysioterapi eller bad, sansehave osv, eget køkkenMindre individuelle værelser
Plads til pårørende, muligheder for madlavning, dagcenter, placering i forbindelse med plejehjem, men i eget og afskærmet afsnit 
Hvem arbejder derEt multidisciplinært teamPalliationssygeplejersker
Koordinator for de frivillige
Faggrupperf.eks. leder, læge, sygeplejerske, fysioterapeut, præst, psykolog, socialrådgiver, kok, ernæringsvejleder, sekretærSygeplejerske
So-su assistentKoordinator 
Sundhedsfaglig hjælp derudoverEr til stede på hospice, se ovenforYdes af patientens egen læge, præst eller psykolog ifølge psykologordningen under sygesikringen, Palliativt team, hjemmepleje
Frivillige arbejdsområderAfhængig af hvilket hospice, men f.eks. blomster, borddækning, udsmykning, andre praktiske gøremål
Evt. andre aktiviteter
Vågetjeneste, madlavning, servering af mad, udsmykning og oprydning, kørsel ved hente/bringe, dagcenter aktiviteter, til rådighed for personlig kontakt med døende og pårørende, vedligeholdelse og havepasning
Frivillig psykolog/præst 
AktiviteterSpecialiseret palliativ omsorg for den døende og dennes pårørendeBasal palliativ omsorg for den døende og dennes pårørende
DagcenterVides ikkeAktiviteter for mennesker i den palliative fase: f.eks. højtlæsning, skak eller kortspil, hjælp til make-up, frisurer, mandegrupper, maling, musik og samtale
UddannelseFormodentlig afhængig af det enkelte hospiceDe frivillige tilbydes uddannelse. Denne udvikles og tilbydes i samarbejde med psykolog, præst, hjemmepleje, det kommunale palliative team, koordinator for de frivillige
SorgarbejdeTilbydes på nogle hospicerKan evt. tilbydes i dagcentret under ledelse af psykolog/præst i samarbejde med en egnet og erfaren frivillig.