Hospice Hospitium
For hvem / målgruppe Alle, som har behov for en specialiseret palliativ indsats Kommunens egen borgere i den palliative fase med behov for basal palliativ indsats, og som ikke kan være hjemme eller som midlertidig aflastning for den døende eller dennes pårørende
Finansiering Aftale med regionen / donationer Kommunens finansiering af aflastningspladser / donationer
Fysiske rammer Større individuelle værelser, plads til pårørende, plads til andre aktiviteter som f.eks. fysioterapi eller bad, sansehave osv, eget køkken Mindre individuelle værelser
Plads til pårørende, muligheder for madlavning, dagcenter, placering i forbindelse med plejehjem, men i eget og afskærmet afsnit 
Hvem arbejder der Et multidisciplinært team Palliationssygeplejersker
Koordinator for de frivillige
Faggrupper f.eks. leder, læge, sygeplejerske, fysioterapeut, præst, psykolog, socialrådgiver, kok, ernæringsvejleder, sekretær

Sygeplejerske
So-su assistent

Koordinator 

Sundhedsfaglig hjælp derudover Er til stede på hospice, se ovenfor Ydes af patientens egen læge, præst eller psykolog ifølge psykologordningen under sygesikringen, Palliativt team, hjemmepleje
Frivillige arbejdsområder Afhængig af hvilket hospice, men f.eks. blomster, borddækning, udsmykning, andre praktiske gøremål
Evt. andre aktiviteter
Vågetjeneste, madlavning, servering af mad, udsmykning og oprydning, kørsel ved hente/bringe, dagcenter aktiviteter, til rådighed for personlig kontakt med døende og pårørende, vedligeholdelse og havepasning
Frivillig psykolog/præst 
Aktiviteter Specialiseret palliativ omsorg for den døende og dennes pårørende Basal palliativ omsorg for den døende og dennes pårørende
Dagcenter Vides ikke Aktiviteter for mennesker i den palliative fase: f.eks. højtlæsning, skak eller kortspil, hjælp til make-up, frisurer, mandegrupper, maling, musik og samtale
Uddannelse Formodentlig afhængig af det enkelte hospice De frivillige tilbydes uddannelse. Denne udvikles og tilbydes i samarbejde med psykolog, præst, hjemmepleje, det kommunale palliative team, koordinator for de frivillige
Sorgarbejde Tilbydes på nogle hospicer Kan evt. tilbydes i dagcentret under ledelse af psykolog/præst i samarbejde med en egnet og erfaren frivillig.