Nils Sjøberg

KOLDING HAR BRUG FOR ET HOSPICE

Jeg har boet og levet hele mit voksenliv i Kolding, hvor mine børn har gået i skole og min kone er sundhedsplejerske. Selv er jeg redaktør for Magasinet Sundhed.

Når jeg fortæller dette, så er det fordi målet med alt mit arbejde er, at vi skal leve et så godt liv som muligt.

Samtidig skal vi indstille os på, at livet en dag vil slutte, og at det skal ske på den mest fredsfulde og værdige måde både af hensyn til vores nærmeste og os selv.

Derfor har vi brug for et hospice i Kolding.

Et sted hvor vi alle har mulighed for, at være den sidste tid med en uhelbredelig sygdom, som kan være præget af smerter, angst og sorg både for en selv og ens pårørende.

Det skal være muligt for den enkelte og dennes pårørende, at kunne vælge om man vil dø i sit eget hjem eller på et hospice.

Derfor vil jeg som koldingenser gennem mange år gerne bidrage til at også Kolding får et hospice, hvor veluddannet personale i egnede omgivelser kan hjælpe både den syge og den pårørende i den sidste tid. Et hospice, hvor alle har mulighed for at være den sidste del af livet, hvis de ønsker det.

Et trykt og godt alternativ til at dø i hjemmet. Et sted, som kan lindre smerter og give støtte som et led i en samlet palliativ indsats. Et sted, hvor den døende og dennes familie kan få den hjælp og omsorg, som de har brug for.

Et hospice som skaber grundlag for palliativ pleje og professionel tværfaglig omsorg. Et sted hvor familien kan føle sig velkommen og få hjælp til de svære samtaler og plads til sorgen og hvor omsorg og støtte om nødvendigt kan fortsætte for efterlevende.

Jeg er derfor gået ind i arbejdet for, at støtte initiativet til et Hospice Kolding og vil kæmpe for et hospice her i vores by i alle de sammenhænge, hvor jeg får mulighed for det.