Helhed og autonomi 

  • et basalt palliativt tilbud til patienter og pårørende, hvor mennesket og hele mennesket er i centrum. Det vil sige, at omsorg, lindring og behandling omfatter såvel fysiske som psykiske og åndelige forhold 

Åbenhed og respekt

  • Gæstehuset vil være et aflastningstilbud for mennesker, som ønsker at dø hjemme, og hvis tilstand ikke kræver specialiseret palliativ omsorg. Et tilbud, som støtter dig i at være den, du er 

Nærhed og nærvær

  • Gæstehuset er et lokalt og let tilgængeligt tilbud til kommunens borgere, hvor palliationssygeplejersker med hjælp fra uddannede frivillige arbejder på at skabe ro, tryghed og værdighed for både patienter og pårørende

Indsatsen af frivillige bygger på en antagelse om:

  • at man som medmenneske kan være nærværende og støttende til stede for patienter og pårørende i den sidste fase af livet
  • at helhed og autonomi, åbenhed og respekt, nærhed og nærvær ikke kræver specialistviden
  • at vi ved livets slutning først og fremmest har brug for medmenneskelighed, og ikke nødvendigvis psykologer eller andre professionelle