Lotte Jeppesen er pensioneret sygeplejerske og har blandt andet arbejdet som hjemmesygeplejerske i Kolding Kommune, hvor hun har haft et tæt samarbejde med det palliative team. Hun bor i Kolding med sin familie.

“Jeg har i mange år arbejdet som sygeplejerske på forskellige afdelinger på sygehuset og i hjemmeplejen i Kolding Kommune. Her har jeg været med i plejen af døende patienter og har på nært hold oplevet, hvad manglen på hospicepladser i Kolding betyder. Jeg mener derfor, at vi har et øget behov for hospicepladser – ikke mindst nu, hvor Sundhedsstyrelsen i deres anbefalinger vægter, at palliation omfatter alle livstruende sygdomme og ikke kun kræft. Min vision er at være med til at skabe et sted, hvor man lever, til man dør. At skabe et meningsfyldt samvær for den døende og de pårørende.”