Status april 2015: Vi er klar

Status quo april 2015 er, at medlemsskaren vokser og kendskabet og støtten til Hospice Kolding vokser – ikke mindst takket være vores stadigt større ambassadørkorps. Egenkapitalen har rundet den halve million, der er det krævede økonomiske grundlag for at stifte en selvejende institution. Bestyrelsen har haft positive kontakter med flere private fonde, som har vist interesse for at gå med i projektet og dermed finanseringen af selve byggeriet på plads. Sidste år besøgte bestyrelsen regionshuset i Vejle og mødtes med regional direktør i Sundhed, Per Busk, som forholdt sig positivt til et hospice i Kolding området.

Så der er på alle måder grund til optimisme. I foråret 2015 har bestyrelsen indledt et udviklingsarbejde med virksomhedskonsulent og coach Claus Warming, som gennem nogen tid har været tilknyttet foreningen som ressourceperson. Målet med udviklingsarbejdet er, at bestyrelsen skal blive klædt på til at tage næsten skridt mod virkeliggørelsen af visionen om Hospice Kolding – nemlig at få skabt en dialog med regionspolitikerne.

Håbet er at Hospice Kolding kan blive en realitet allerede i 2017.

Du kan gøre dit til at gøre visionen til virkelighed ved at blive medlem af Støtteforeningen, støtte op om vores arrangementer og deltage i debatten om forholdene for døende. For os er der ingen tvivl: vi har brug for flere hospice-pladser i Danmark.