Nyheder

Referat af generalforsamling den 15. marts 2018

By 18/03/2018 marts 20th, 2018 No Comments

Referat af generalforsamling den 15. marts 2018 i Støtteforeningen Hospice Kolding: Der var mødt 13 medlemmer.

Til dirigent valgtes advokat Sigurd Trolle, som konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt ind- kaldt.

Dagsorden blev godkendt.

Formanden Hilda Oderkerk-Nygaard aflagde beretning.

Beretningen godkendtes.

Kassereren Claus Warming fremlagde regnskabet, som viser et resultat på 226.732 kr. og en egenkapital på 1.062.793 kr. Regnskabet godkendtes.

Dernæst fremlagde han budget og foreslog et uændret kontingent på 100 kr. for personer og 300 kr. for virksomheder som godkendtes.

Der foretoges valg til bestyrelsen.

Aage Hillersborg er på valg og modtager genvalg.
Heidi Gottenborg er på valg og modtager genvalg.
Lisbeth Kramer Therkelsen er på valg og modtager genvalg. Lotte Jeppesen er på valg og modtager genvalg.
Vagn Holm har meddelt, at han ønsker at udtræde af bestyrelsen.

Som nye bestyrelsesmedlemmer foresloges: Hilda Oderkerk-Nygaard
Lis Ravn Ebbesen.

De foreslåede blev alle valgt og bestyrelsen består herefter af følgende:

Maria Frederiksen (næstformand) Claus Warming (kasserer)
Inge Thode (sekretær)
Aage Hillersborg

Heidi Gottenborg
Lisbeth Kramer Therkelsen
Lotte Jeppesen
Hilda Oderkerk-Nygaard (formand) Lis Ravn Ebbesen

Der var herefter valg af suppleanter. Der skal vælges tre suppleanter for et år. Som suppleanter valgtes:

Signe Brixen, Karina Adsbøl, Knud Erik Langhoff

Til revisor genvalgtes revisionsfirmaet Beierholm.
Der var ikke yderligere og herefter sluttede generalforsamlingen. Dirigent:

Sigurd Trolle