Nyheder

Nyhedsbrev nr. 1 2018

Kære Medlemmer!

Så er tiden inde for årets første nyhedsbrev.

Følgende 4 emner behandles:

Hospice / Hospitium – Ressourcepersoner – Kontingent / medlemskab – Generalforsamling

Hospice / Hospitium

Som mange vil have hørt, så arbejder vi i støtteforeningen ikke bare for et Hospice til Kolding, men også for et såkaldt ’Hospitium’. Sidstnævnte er et alternativ til eget hjem /plejehjem, – ikke til hospice.

Igennem 2017 har to bestyrelsesmedlemmer flere gange mødtes i en arbejdsgruppe, bestående af lederen for hjemmeplejen, af det palliative team, en udviklingssygeplejerske  og chefen for Senior- og Sundhedsområdet i Kolding Kommune.

Kort før Jul blev projektet præsenteret for både Seniorudvalget og Social- og Sundhedsudvalget. Begge udvalg udtalte entusiasme over projektet, om end der ikke i 2018 kan afses penge til det, da budgettet allerede var fastlagt. Desværre var de ikke glade for navnet ’Hospitium’, da de var bekymrede for, om dette ville vække for store forventninger, som dem vi almindeligvis har til hospice

Indtil videre er tanken, at der etableres 3 sengepladser, hvor den nødvendige omsorg ydes af en sygeplejerske med speciale i palliation (smertelindring). Der vil være mulighed for udvidelse, f.eks. med et dagcenter til oppe- og hjemmeboende borgere i den palliative fase. Den ekstra omsorg, som f.eks. god mad i mindre anretninger, et nærværende og lyttende medmenneske ved sengekanten, blomster på værelset eller en køretur i det grønne – en omsorg, som skal ydes af frivillige.

Vi håber i løbet af efteråret 2018 at kunne begynde med rekruttering og uddannelse af interesserede. Så overvej om det er en opgave for dig.

Ressourcepersoner

Vi har den glæde at have en stor gruppe ressourcepersoner, som vil gi’ en hånd med, når forskellige opgaver skal klares. Koordinatoren for gruppen ønsker at stoppe, derfor søger vi en person, som har lyst til at koordinere opgaverne til denne gruppe. Kunne du være interesseret i denne opgave kontakt da endelig en af nedenstående.

Kontingent / medlemskab

Jo flere medlemmer jo større betydning tillægges vores arbejde for at få et hospice her i Kolding-området. Mange medlemmer viser, at her er en bred folkelig opbakning og et folkeligt funderet ønske om, at Hospice Kolding snarest muligt bliver en realitet.

I forbindelse med omlægningen af medlemssystemet har det voldt mange medlemmer unødige problemer at opdatere deres medlemsskab.

Det beklager vi meget.

De mange begynderfejl er søgt udbedret, og vi opfordrer alle til at gøre et nyt forsøg på at ajourføre deres medlemsskab, hvis det ikke lykkedes i første omgang.

Generalforsamling

Den årlige Generalforsamling finder sted torsdag den 15. marts på Kolding Bibliotek.

Dagsorden mv udsendes i nærmeste fremtid.

Venlig hilsen –og på gensyn til Generalforsamlingen

Vibeke Petersson vp@hospicekolding.dk og Signe Brixen sb@hospicekolding.dk