Skip to main content
Nyheder

Nyhedsbrev januar 2019

Se denne email i din browser
NYHEDSBREV Januar 2019

Der indkaldes til GENERALFORSAMLING den 19. Februar 2019 kl 19

i

Konfirmandstuen i Sdr. Stenderup

Dagsorden medfølger dette Nyhedsbrev

STATUS

vedr hospitium, som nu fremover hedder: Gæstehuset Vesterløkke. Gæstehuset er præsenteret og godkendt af de berørte udvalg i kommunen.

Støtteforeningen har deltaget i det yderst velbesøgte  FOLKEMØDE i oktober i Sdr. Bjert.

Der er holdt Borgermøde på Vesterløkke, hvor ca 50 interesserede tog godt imod tanken om Gæstehuset Vesterløkke.

Huset åbner efter planen den 1. marts med to pladser, og senere et dagcenter. Der er ansat en sygeplejerske med erfaring i palliation og planlagt introduktionskursus for den første gruppe frivillige.

SEKRETÆR

Pr. 1. november har vi fået vort ønske om en sekretær opfyldt, idet en af de lokale ressourcepersoner har tilbudt sin hjælp. Det bliver en stor lettelse for Støtteforeningen.

ØKONOMI

Der er ansøgt om midler til Gæstehuset Vesterløkke, hvilket har afklaret, at det indtil videre ikke er nødvendigt at røre de indsamlede midler hertil.

HOSPICE Kolding

Som nævnt i sidste Nyhedsbrev ligger beslutningen om antal hospicepladser hos Regionsrådet. Støtteforeningen har holdt møde med Regionsrådsformanden samt hendes embedsfolk. Der blev orienteret om vore planer om de to spor: Hospice og Gæstehus

Det forholder sig således at Region Syd har 60 hospicepladser, hvilket svarer til det dansk lovgivning foreskriver i forhold til befolkningsantallet.

Ifølge Etisk Råd vurderer European Association for Palliativ Care, EAPC, at behovet for hospicepladser ligger mellem 80 og 100 for hver million indbyggere. I Region Syd bor 1,2 mill.

Ifølge tal fra Dansk Palliativ Database (2014) nåede 441 af de døende patienter, som var visiteret og godkendt til en hospiceplads i Region Syddanmark, ikke at få en plads.

I 2015 har 64 borgere fra Kolding kommune været på hospice, og i 2016 var antallet steget til 122.

Fra 2015 til 2025 forventes den ældre befolkning at stige i antal, hvilket naturligt vil øge presset på hospicepladser. Ligeledes forventes det, at flere personer med KOL (meget nedsat lungefunktion) samt hjerte-/karsygdomme får behov for ekspertisen på et hospice.

VEL MØDT TIL Generalforsamlingen

Dagsorden og indbydelse til

Generalforsamling

tirsdag den 19. februar 2018 kl 19:00

Stenholtgade 2 i Sdr. Stenderup

Støtteforeningen for Hospice Kolding inviterer hermed til den årlige generalforsamling. Eventuelle forespørgsler eller forslag til dagsorden bedes modtaget senest den 4. februar 2019 på nygaard@post.com. Den 12. februar lægges den endelige dagsorden på hjemmesiden sammen med budgettet for det kommende år, årsregnskabet for det forgangne og evt. øvrige bilag.

Dagsorden:

1.             Valg af dirigent (Sigurd Trolle)

2.             Godkendelse af dagsorden

3.             Godkendelse af formandens beretning

4.             Godkendelse af evt. udvalgs beretninger

5.             Regnskab fremlægges til godkendelse

6.             Budget fremlægges til godkendelse

7.             Kontingent for kommende år fastsættes

8.             Behandling af indkomne forslag

9.             Valg af bestyrelse

Maria Frederiksen – modtager ikke genvalg

Inge Thode – modtager ikke genvalg

Claus Warming – modtager genvalg

10.    Valg af  3 suppleanter til bestyrelsen for 1 år

Knud Erik Langhoff modtager genvalg

Signe Brixen modtager genvalg

Karina Adsbøl modtager genvalg

11.    Valg af ekstern revisor

12.    Eventuelt

 

Med venlig hilsen og på gensyn

Hilda O Nygaard, formand

Hospice Kolding på Facebook
Hospice Kolding Website
Copyright © *|CURRENT_YEAR|* *|LIST:COMPANY|*, Alle rettigheder forbeholdes.
*|IFNOT:ARCHIVE_PAGE|* *|LIST:DESCRIPTION|*Vores postadresse er:
*|HTML:LIST_ADDRESS_HTML|* *|END:IF|*Ønsker du at ændre, hvordan du modtager disse e-mails?
Du kan opdatere dine præferencer eller melde dig af listen

*|IF:REWARDS|* *|HTML:REWARDS|* *|END:IF|*