Nyheder

NYHEDSBREV AUGUST

NYHEDSBREV

TIL MEDLEMMER AF STØTTEFORENINGEN FOR HOSPICE KOLDING

 

STOR TAK fordi I fortsat er medlem af Støtteforeningen

– også selvom et hospice endnu ikke er en realitet!

 

INVITATION: HVOR STÅR STØTTEFORENINGEN LIGE NU?

 STORMØDE FOR ALLE MEDLEMMER af Støtteforeningen

Onsdag den 30. August kl. 19 20.30 på KUC, Ågade 27, KOLDING

——————————————————————————————————————————

Kom og hør, hvad der aktuelt arbejdes med i Støtteforeningen.

Hvor langt er der igen til Kolding-området får et Hospice. Hvad kan vi gøre indtil da? Kan vi åbne døren til Kolding Hospitium?

Oplæg ved Hilda Oderkerk-Nygaard, formand for Støtteforeningen.

Derefter spørgsmål/dialog.

——————————————————————————————————————————
I Danmark skelnes der mellem den specialiserede palliative omsorg og den basale palliative omsorg. Specialiseret omsorg varetages af hospicer og palliative afdelinger på sygehuse og palliative teams, som alle har palliation som hovedopgave. Der stilles krav om behov for en specialiseret indsats og en kompliceret problemstilling for at komme i betragtning til f.eks. en hospice plads.Specialiseret og basal palliativ omsorg

Hvis man under indlæggelse på hospice får det bedre og dermed ikke længere lever op til dette kriterie, bliver man udskrevet til den basale palliative omsorg. Denne varetages af de dele af sundhedsvæsenet, som IKKE har palliation som hovedopgave. Omsorgen organiseres på kommunalt niveau i hjemmeplejen, hjemmesygeplejen, på plejecentre og i almen praksis – dvs. egen læge.

I realiteten betyder det, at man i givet fald udskrives fra hospice til eget hjem eller plejecenter. En sådan overgang kan være kold og kompliceret, og vi hører fra pårørende, at det kan opleves som en unødvendig belastning midt i en i forvejen svær proces.

Fra mine erfaringer som psykolog i sundhedsplejen i både England og Holland kender jeg til mange niveauer af palliativ omsorg. Lige fra vågekoner til ’næsten-hjemme-huse’, hvor omsorgen udføres af frivillige med hjælp fra egen læge og hjemmesygeplejen. Dagcentre med tilbud til uhelbredeligt syge og plejehjem, som opretter palliative afdelinger, hvor både personale og frivillige er specialuddannede til at varetage plejen for døende og deres pårørende. Der er rigtig mange muligheder for at opbygge et varieret og kvalificeret tilbud til de mennesker, som har brug for ekstra omsorg i livets sidste fase.

Indtil vi kan åbne døren til Hospice Kolding vil vi gerne gøre, hvad vi kan for at forbedre omsorg og hjælp til døende og pårørende i Kolding Kommune. Vi kan gøre andet og mere en vente. Man behøver ikke nødvendigvis at være hverken læge, sygeplejeske, præst eller psykolog for drage omsorg for et medmenneske i den sidste tid. Mange af os har gjort det for en af vore kære – mange af os har til overs af det den døende ikke har: nemlig tid.

 

ORIENTERING:

  1. MEDLEMSREGISTRERING

Som I alle har ”mærket” er medlems-registreringen/kontingentbetaling overgået til den elektroniske verden her i 2017.

Desværre var dette ikke så enkelt, som vi havde håbet. Men nu ”kører” det! TAK for jeres tålmodighed!!

 

  1. FORTÆLLINGER

På hjemmesiden er der kommet flere fortællinger og beretninger, hvor mennesker deler ud af den erfaring, de har gjort med Hospice-verdenen.

 

  1. KALENDER

Der er nu en kalender på hjemmesiden, så der er mulighed for at følge arbejdet med Hospice Kolding.

 

  1. PINSEFEST

For 3. gang åbnede Henrik Fischer, Sdr. Stenderup, sit værksted og gårdhave til Pinsefest til fordel for Hospice Kolding. Borgmester Jørn Pedersen holdt tale og det lokale band ”Brown Sugar” krydrede dagen musikalsk.  Ca 200 besøgte arrangementet, og der var en flot omsætning på 10.000 kr. som blev givet til støtteforeningen.

 

  1. RESSOURCEPERSONER

Midt i juni mødtes bestyrelsen til det årlige arrangement med Ressourcepersonerne i den smukke natur ved Skibelund. Her blev orienteret om Støtteforeningens situation, ligesom aktuelle emner drøftedes.

 

  1. KONTAKT TIL / SAMARBEJDE MED KOLDING KOMMUNE

Hele foråret har Støtteforeningen haft en løbende kontakt til Social- og Sundhedsforvaltningen i Kolding Kommune –  begyndende med en fælles studietur til Hospice Sønderskov i Måløv. Efterfølgende er der holdt flere møder både med embedsmænd, politikere og fagpersoner indenfor social-og ældreområdet.

Temaet: Hvordan skabes de bedst mulige rammer for døende i Kolding kommune med de økonomiske begrænsninger, som kommunen har? Kan vi indgå et samarbejde herom?

Da samarbejdet med Kolding Kommune ikke i første omgang vedrører oprettelse af et hospice, ønsker Støtteforeningen at orientere og drøfte situationen med medlemmerne.

Derfor invitationen til STORMØDET, kl 19:00 onsdag d. 30. August, KUC, Ågade 27, Kolding.

 

  1. KONTAKT TIL POLITIKERE

Som nævnt i punkt 6 har der været dialog med lokale politikere fra byrådet. Derudover har Støtteforeningen drøftet situationen med de politikere der opstiller til det kommende Regionsrådsvalg.

 

  1. JAZZ OG GOSPEL KONCERT I SDR. STENDERUP KIRKE.

Miriam Mandipira  – Danmarks ubestridt kommende store jazzdronning – giver koncert i Sdr. Stenderup Kirke den 10. Oktober kl 19.

Se mere på hjemmesiden, hvor billetsalget allerede er i gang.

 

  1. DETTE MANGLER VI HJÆLP TIL:

I støtteforeningens bestyrelse har vi igennem de sidste tre år set en stor udskiftning af aktive folk. Arbejdet er frivilligt og omsiggribende. Mange af os har et krævende arbejde ved siden af.

Der har været en tendens til at nogle få har følt et stort ansvar og har båret det; og så er man efterhånden blev brugt op. En ny har grebet bolden, arbejdet er fortsat, og efter en tid gentager det samme sig så igen.

Vi har folk med gode og stærke ressourcer på hver deres eget specifikke område, som så bliver slidte ved at holde rede på bilag, bogføre indbetalinger og det modsatte, skrive og holde sammen på mails, medlemmer, arrangementer, opdatere Facebook, hjemmeside osv.

Derfor har vi besluttet at forsøge at få en sekretær, som ca. 5 timer om ugen kan tage sig af det praktiske ved støtteforeningens arbejde, således at vi andre kan gøre det vi er bedst til. Vi har fundet en dygtig sekretær, som er villig til at påtage sig arbejdet.

Sekretæren ansættes på timeløn og brutto-udgiften hertil er pr. år. godt 47.000 kr. Til det formål søger vi midler.

 

Skrive ansøgninger

Er der en / nogle blandt vore ressourcepersoner, som har erfaring og/eller lyst til at hjælpe  med at skrive til fonde, firmaer og andre? Måske har nogle af jer forslag til firmaer, fonde, som er oplagte af kontakte – også selv om I ikke kan være med til at skrive ansøgninger.  Så kontakt snarest muligt Hilda Oderkerk-Nygaard på: nygaard@post.com  eller 9111 1166

 

Sensommerhilsener

på vegne af

Bestyrelsen for Støtteforeningen for Hospice Kolding

Signe Brixen