Skip to main content
Nyheder

Nyhedsbrev 2 2018

NYHEDSBREV  NR 2.  September 2018

 

Kære Ambassadører, Ressourcepersoner, Medlemmer og øvrige interesserede.

 

Hermed følger status på Støtteforeningen for Hospice Koldings arbejde.

 

I Bestyrelsen er der fortsat fokus på de to spor: At fastholde det langsigtede mål, at etablere et hospice – gerne i Sdr. Stenderup samt det kortsigtede, at etablere et “hospitium“ her og nu.

 

HOSPICE

 

Beslutningen om at placere et hospice i vores område, ligger udelukkende hos politikerne i Regionen. Således har vi ikke direkte indflydelse derpå, men dokumentation af behovet giver altid vægt.

 

I juni har bestyrelsen holdt møde med formand og næstformand i Regionen. Her blev både den langsigtede og den kortsigtede plan forelagt. Det var et positivt møde. Dog uden løfter om noget. Vi blev endda gjort opmærksom på, at Fyn står først for ved en udvidelse af hospicekapaciteten.

 

HOSPITIUM

 

Arbejdet med at skabe et sted, hvor omsorg for det hele menneske er i fokus, skrider godt frem.

Arbejdsgruppen har haft flere møder med embedsfolk fra Kolding kommune, hvor vi er enedes om følgende indhold:

 

Stedet skal være et aflastningstilbud til døende, hvor Kolding kommune i samarbejde med de frivillige (rekrutteret af Støtteforeningen for Hospice Kolding) sætter ekstra fokus på palliation og pårørendesamarbejde. Det skal være et supplement til ønsket/kravet om at dø i eget hjem og et alternativ til plejehjem. Hvis man eksempelvis udskrives fra hospice/sygehus, og der ikke er ressourcer i hjemmet, kan hospitium være en mulighed.

 

Afklaringsperioden har afsløret, at der er for stor en forskel på den kommunale hjemmepleje/plejecentrene og  den omsorg, hospice tilbyder.  Så hvis man udskrives fra hospice til eget hjem eller plejehjem, er overgangen nogen gange for svær. Målet er således at udbygge og forbedre kommunes tilbud og samtidig at dokumentere, at der er for få egentlige hospicepladser.

 

Arbejdsgruppen for hospitium har været på besigtigelsestur på flere af kommunens plejecentre. Valget er faldet på Vesterløkke i Sdr. Bjert. Der er gode udenoms arealer med direkte adgang til egen terrasse. Ligeledes kan hospitium få egen indgang, som kan gøres rigtig imødekommende med egen identitet. Endelig er der fællesarealer, som kan bruges til dagtilbud drevet af frivillige.  Dog er der behov for etablering af et køkken.

           

Vesterløkke er i dag aflastningstilbud, men har forstærket sin palliative indsats ved at ansætte palliative sygeplejersker. Samtidig har Kolding Kommune ved hjælp af en statslig pulje kunnet afsætte 1mill til at opprioritere den palliative indsats i kommunen fra 2019.

 

Tidshorisonten er således at vi i første halvdel af 2019 vil have 2 pladser  klar.

 

I nærmeste fremtid vil kommunens embedsfolk præsentere projektet for henholdsvis Social- og Sundhedsudvalget og Seniorudvalget til endelig politisk beslutning. Der har indtil nu været et godt samarbejde med politikerne, så vi har en positiv forventning om, at vi inden længe – sammen med Kolding Kommune – kan invitere til et BORGERMØDE i Sdr. Bjert for interesserede borgere og kommende frivillige.

Invitation hertil kommer bl.a. i Bjert-Stenderup Avis.

 

Det eneste vi ikke har været enige med politikerne om er navnet. Der er sagt nej til at kalde stedet for ”hospitium”. Derfor håber vi på gode forslag på Borgermødet.

 

Du kan allerede nu melde dig som frivillig ved hospitium. Der er nemlig mange forskellige opgaver. Du får tilbud om Introduktionsaftener, og står aldrig alene med opgaverne.

 

Se forskellene på hospice og hospitium.

Ordet hospice stammer fra ordet hospitium, som er et gammelt græsk-romersk ord for GÆSTEHUS. Det angiver gæstens guddommelige ret til god pleje og værtens guddommelige pligt til at yde den.

 

Venlig hilsen – og Vel mødt til Borgermødet!

På bestyrelsens vegne
Vibeke Petersson og Signe Brixen

Copyright © 2018 Hospice Kolding. Alle rettigheder forbeholdes.
SparNord reg. 9277 konto 458 508 8264Ønsker du at ændre, hvordan du modtager disse e-mails?
Du kan opdatere dine præferencer eller melde dig af listen
Hospice Kolding på Facebook
Hospice Kolding Website

Copyright © 2018 Hospice Kolding. Alle rettigheder forbeholdes.
SparNord reg. 9277 konto 458 508 8264Ønsker du at ændre, hvordan du modtager disse e-mails?
Du kan opdatere dine præferencer eller melde dig af listen
Hospice Kolding på Facebook
Hospice Kolding Website