pic

Søster-logen nr. 8 – DRONNING DOROTHEA fejrede den 20.10.18 100 års jubilæum.
I den anledning uddelte logen flere donationer til velgørende formål, og heriblandt var Støtteforeningen Hospice Kolding.
Støtteforeningen blev betænkt med 30.000,- kr., hvilket vi er dybt taknemmelige for. Søster-logen udtrykte stor interesse for støtteforeningens arbejde, og de håber, som vi, at der “snart” etableres et hospice på Kolding egnen.
I takketalen kunne jeg kun understrege vores fælles ønske om et hospice på Kolding egnen. Jeg gjorde rede for, at vi ikke selv er herre over hvornår, da det er Sundhedsministeriet, der sætter mål for, hvor mange hospicepladser der skal være i Danmark, og hvor de skal ligge. Desværre er Koldingegnen ikke øverst på listen.
I forventning om, at antallet af hospiceplader kommer til at stige de kommende år, kunne jeg så i stedet for fortælle om hvordan vi er i gang med at lægge “træde-sten” ud på vejen mod hospice. At vi i tæt samarbejde med Kolding Kommune pr. 1.2.19 åbner 2 midlertidige pladser for mennesker med særligt behov for palliativ pleje i Gæstehuset – Vesterløkke og at vi ligeledes har planer om et dagtilbud drevet af frivillige.

Tak for en festlig eftermiddag.
Venlig hilsen
Inge Meier Thode