Gæstehuset

Sommer hilsen til medlemmer, ambassadører og ressource personer.

Til generalforsamlingen den 22. juni blev vore bestyrelse valgt med tre nye medlemmer:

Lars Thomasen, Inga Rønn Hillersborg og Nils Sjøberg. Claus Warming (kasserer), Lissen Schougaard (næstformand), Christa Hovden, Kim Olin (sekretær) og undertegnede fortsætter. Som suppleanter valgtes Karsten Kristensen, Lis Ravn Ebbesen og Knud Erik Langhoff.

Daghjemmet i Gæstehuset Vesterløkke

Sidste år i august lykkedes det os at få åbnet Daghjemmet i Gæstehuset Vesterløkke, som med hjælp fra private, lokale erhvervsdrivende, fonde og loger stod færdigt allerede i foråret. Det blev desværre ikke den fest, vi havde håbet på. Ingen gæster, men en stille åbning. Dorte Karlskov havde sørget for en videooptagelse af indvielsen, som bl.a. er lagt ud på Hospice Kolding’s Facebook-side (https://www.facebook.com/hospicekolding). Billeder fra indvielsen og fra det nye og smukke Daghjem findes på http://www.gaestehuset.dk

Fra august vil kommunens palliative team visitere brugere til Daghjemmet. Og der vil være et samarbejde med ’Smutteren’ – Vesterløkkes busforening om at hente og bringe. 

Åbent hus:

For at råde bod på den manglende fest, åbner vi Daghjemmet for alle interesserede hver tirsdag i juli måned ml. kl. 10 – 13, hvor nogle af vore frivillige vil være til stede til at vise rundt. 

Kontakt Jette Lund (frivillig-koordinator) på tlf. 24793918 for tilmelding.

Det fortsatte arbejde for et hospice i Kolding

I slutningen af året 2020 blev vi kontaktet af Formanden for Kolding Erhvervsklub, Bent Bruun, med forslag til at udvikle et nærmere samarbejde. I forlængelse af dette var vi for anden gang til møde med regionsformand Stephanie Lose og hendes embedsmænd. Og igen var det tydligt, at vi foreløbigt ikke skal forvente en driftsaftale med regionen, da Region Syd til dato har en hospiceseng mere end det anbefalede i forhold til antallet af borgere i regionen. 

Mødet resulterede i kontakt til Sundhedsstyrelsen for at tale om netop den gældende anbefaling af antallet af hospicepladser i Danmark. Den 16. august mødes Bent Bruun og jeg med Chefkonsulent for det primære sundhedsvæsen Cecilie Iuul og Enhedschef Tanja Popp.

Vi går ud fra, at mødet kan være begyndelsen til større kontakt til f.eks. Folketingets sundhedsudvalg – igen med det formål at få tilkendt yderligere hospicepladsen til regionen, så en driftsaftale kan indgås.

Støtteforeningens 10-års fødselsdag

I år er det i slutningen af september 10 år siden, at støtteforeningen blev stiftet. Det vil vi gerne fejre sammen med Henrik Fischer i Sdr. Stenderup. Henrik har atter engang ønsket at afholde fest, hvor der sælges ud af hans smukke værker.10% af salget donerer Henrik Fischer til Støtteforeningen. Overskuddet fra boderne går til støtteforeningen. Der vil være mulighed for at møde os og lytte til forskellige indslag.

Tidspunkt: Lørdag d. 11. september (Stenderupvej 189, Sdr. Stenderup)

Har du lyst og mulighed for at løfte med på arbejdet i støtteforeningen et stykke tid, så meld dig som ressourceperson. Kontakt vores sekretær Lizzie på ls@hospicekolding.dk eller på tlf 81 11 60 66 (via voicemail eller mandag ml. kl. 16-17).

Har du interesse i at bliver frivillig i Gæstehuset, så kan du læse mere om arbejdet på www.gaestehuset.dk og kontakte os på frivillig@hospicekolding.dk eller direkte til Jette Lund på tlf. 24793918

Stor tak for al den støtte, vi har modtaget gennem årene. Med ønsket om en god sommer og venlig hilsen,

Hilda Oderkerk-Nygaard

Formand for Støtteforeningen for Hospice Kolding