Skip to main content
Nyheder

Nyheder fra generalforsamlingen

Nyheder fra generalforsamlingen 19. februar 2019.

1. Sigurd Trolle vælges som dirigent for generalforsamlingen.
2. Dagsorden godkendt, Inge Thode referent.
3. Formandens beretning godkendt (se beretningen her)
4. Ingen beretninger fra udvalg
5. Claus Warming (CW) fremlægger regnskabet som godkendes. Samtidig takker CW bogholder Else Skovboe og free-lancer Vibeke Petterson for kompetent assistance og Beierholm Revision for donation til foreningen.
6. Budget fremlægges og godkendes
7. Kontingent fastsættes til 100,- kr. pr. person og 300,- kr. pr. virksomhed.
8. Ingen indkomne forslag
9. Claus Warming modtager genvalg, men da Maria Frederiksen og Inge Thode ikke modtager genvalg, vælges Christina Schmidt og Christa Hovden ind i bestyrelsen. Den nye bestyrelsen består således af: Hilda Oderkerk-Nygaard, Åge Hillersborg, Claus Warming, Heidi Gottenborg, Lis Ravn Ebbesen, Lisbeth Terkelsen, Lotte Jeppesen, Christina Schmidt og Christa Hovden.
10. De 3 suppleanter Knud Erik Langhoff, Signe Brixen og Karina Adsbøl modtager genvalg.
11. Beierholm Revision er valgt som ekstern revisor
12. Evt. Der udtrykkes glæde fra tilhørerne over, at der er noget konkret i gang i foreningens regi – Gæstehuset Vesterløkke, som et vigtigt skridt på vejen mod et hospice i Kolding området.