Efterår 2021

Høst-hilsen september 2021

Høst-hilsen september 2021 10-års fødselsdag – frivillige – besøg hos Sundhedsstyrelsen og planer om et hospice i Kolding. 10-års fødselsdag Den 11. september fejrede vi, at det i denne ...

sammen

Gæstehuset

På dette link kan du se nyheder ti Gæstehuset http://www.gaestehuset.dk/

pic

Pers hospicedrøm gik ikke i opfyldelse

Da Per Brixen fik konstateret, at den blærecancer, som han – ved alle kontroller – havde fået at vide var helbredt, i stedet havde bredt sig, var sygdommen allerede så fremskreden, at sundhedsvæsnet k...