Søren Rasmussen

Født og opvokset i Kolding. Gift med Judit og far til fire

Viceborgmester og formand for Seniorudvalget i Kolding Kommune. Medlem af Regionsrådet for Syddanmark.

Et hospice i Kolding Kommune er en nødvendighed. Jeg oplever ofte – i mit politiske arbejde, både i Byrådet og i Regionsrådet – at et lokalt hospice savnes. Mennesker som er i meget svære og vanskelige situationer, har et stort ønske et godt og trygt sted, til den sidste tid, enten for dem selv eller deres kære.

Et hospice i Kolding-området vil være til stor gavn og glæde for mange mennesker. Det har helt ubetinget opbakning fra mig og betydningen kan ikke overvurderes. Lad os stå sammen om, at et lokalt hospice op at stå. Jo før, jo bedre !