Nyheder

Konstituering

På sit møde 28. marts konstituerede bestyrelsen for Støtteforeningen for Hospice Kolding sig som følger:
Formand, besættelse af posten udsættes 3 måneder

Næstformand, Hilda Oderkerk-Nygaard

Kasserer, Claus Warming

Sekretær, Inge Meier Thode


Forretningsudvalget besluttes i den midlertidige periode, at bestå af Hilda Oderkerk-Nygaard, Claus Warming og Inge Meier Thode.