Skip to main content

Henover sommeren har vi modtaget mange positive tilkendegivelser vedr. juni nyhedsbrevet, hvilket er baggrunden for, at vi lægger det her på websiden og måske udvider læsekredsen.

 

Allerførst skal der lyde en STOR TAK til jer alle, fordi I har fornyet jeres medlemskab, på trods af foreningen desværre har haft vældig mange it problemer. De skulle gerne være løst nu.

Så TAK for tålmodighed!

Sekretæren oplyser, at vi nu er 510 aktive medlemmer!!

Lizzie, vores sekretær deltager i bestyrelsesmøderne som referent, og hun er allerede  godt inde i arbejdet. Det er en god hjælp for bestyrelsen. Lizzie træffes mandage fra kl 16-17 på 8111 6066. Desuden er der altid mulighed for at lægge en besked på tlf.svareren.

Gæstehuset i brug…..

Her i løbet af foråret 2019 er vi kommet godt igang med Gæstehuset Vesterløkke

10 – 12  gæster har været på ophold i de 4 måneder der er forløbet siden åbningen.  Det er kommunens palliationsteam der – i samarbejde med den ansatte palliationssygeplejerske – visiterer til opholdet på 14 dage. Ved yderligere behov er det kommunens visitationsteam, der vurderer.

Erfaringerne indtil nu er, at nogle (3-4) gæster kommer videre på hospice, men den største del har afsluttet livet på Gæstehuset med deres pårørende omkring sig.

Frivillige…

Vi har nu 16 frivillige, som bruger deres tid og sig selv i forhold til de borgere, som er visiteret til palliationspladserne i Gæstehuset. Det er en gruppe af fantastiske mennesker med en bred baggrund: et par pensionerede sygeplejersker, en frisør, en førtidspensionist, en pensioneret psykoterapeut, en læge, ergoterapeut osv. Selv om en del har en professionel baggrund, så udfører de frivillige ikke sundhedsarbejde.

Behovet er størst aften og week-ender. Gruppen mødes til supervision og erfaringsudveksling.

Alt er nyt….

Både for det øvrige personale på Vesterløkke, for den nyansatte palliationssygeplejerske og for de frivillige. I fællesskab formes konceptet efterhånden – en udviklende og spændende proces.

Økonomi…

Vi er taknemmelige for al den financielle støtte vi får til Gæstehuset: Ud over Real Dania har vi nu modtaget store donationer fra Lions Klub i Kolding, Kolding

Flisepudser Langet af 1985 og Strøh Teknikpartner A/S – sidstnævnte har også tilsagt at donere lamper til Dagcentret og at lave alle de elektriske installationer i forhold ombygningen af dagligstuen.
Det betyder utrolig meget at mærke, at projektet støttes af lokale foreninger, loger og erhvervsdrivende.

Her er det vigtigt at pointere, at de penge, der er doneret og indsamlet til Hospice Kolding, IKKE bruges til Gæstehuset. De bliver stående til hospicebyggeriet bliver aktuelt!

Gæstehuset har således fået eget konto nr: Spar Nord 9277-19 101 821 41

PR mv…

Der er trykt postkort til uddeling, artikler i den lokal avis – Bjert-Stenderup Avisen og et kort interview på P4 Trekanten.

Hvad sker der i fremtiden???

Planen er, at dagligstuen med orangeri ombygges i løbet af anden halvdel af 2019. Derefter kan vi så småt begynde at tænke på Dagcentret, hvis målgruppe er Kolding kommunes terminalregistrede borgere samt deres pårørende. Der er således mulighed for adspredelse for dem, der har lyst og kræfter til at besøge Dagcentret i nogle timer i ugens løb. Dagcentrets aktiviteter skal formes af de frivillige og vil udgøre meningsfyldte tilbud i venlige omgivelser. Når Dagcentret er parat til at modtage besøgende har vi brug for mange flere frivillige.

Erfaringer fra udlandet viser, at behovet i den forbindelse ligger på mellem 40 og 60 frivillige.

En frivillig fortæller: Min erfaring er, at det er meget livsbekræftende – om end det kan lyde modsigende – at få lov at dele tid med et døende menneske.

HELE LIVET ER LIVET VÆRD! – Støtteforeningens vision.

Mere information om Gæstehuset Vesterløkke finder man på www.gaestehuset.dk, hvor du også kan læse en artikel fra de frivillige.

Hermed ønskes alle er en GOD SENSOMMER!

På vegne af Støtteforeningen for Hospice Kolding

Hilda Oderkerk-Nygaard og Signe Brixen

Sdr. Bjert august 2019