Der indkaldes hermed til generalforsamling i støtteforeningen for Hospice Kolding

onsdag den 17. april 2024 kl. 19.00 i Gæstehuset Vesterløkke, Vesterløkke 10, 6091 Bjert

I forlængelse af generalforsamlingen vil der være rundvisning på Vesterløkke og palliationstuerne. Inga Hillersborg, der er frivillig i Gæstehuset, vil kort fortælle om Gæstehusets muligheder og aktiviteter. Desuden vil der være et lille musikalsk indslag i form af fællessang med Arne Jeppesen fra Sdr. Bjert.

På generalforsamlingen skal vi desuden have en snak om de muligheder vi som støtteforening ser, for at udbrede hospicetanken til et nyt plejecenter og eksisterende plejecentre og hvordan det gode samarbejde med Kolding Kommune kan udbygges.

Dagsorden

 1. Valg af dirigent
 2. Godkendelse af dagsorden
 3. Godkendelse af formandens beretning
 4. Godkendelse af evt. udvalgsberetninger 
 5. Regnskab fremlægges til godkendelse
 6. Budget fremlægges til godkendelse
 7. Kontingent for kommende år fastsættes
 8. Behandling af indkomne forslag
 9. Valg af bestyrelse

På valg Lis Ravn Ebbesen, Nils Sjøberg og

Lissen Schougaard

 1. Valg af 3 suppleanter til bestyrelsen
 2. Valg af ekstern revisor
 3. Evt.

Kaffe

Efterfølgende vil der være oplæg omkring Gæstehuset

Med venlig hilsen

Bestyrelsen