Nyheder

Generalforsamling 2018

Dagsorden og indbydelse til

Generalforsamling torsdag d 15. marts 2018 kl 19:30

Stenholtgade 2 i Sdr. Stenderup

Som medlem af Støtteforeningen for Hospice Kolding inviteres du hermed til vores årlige generalforsamling i Sdr Stenderup. Vi ønsker også fra bestyrelsen af sige mange tak for dit engagement og din støtte i det forgange år. Eventuelle forespørgsler eller forslag til dagsorden bedes modtaget senest d. 1. marts 2018 på nygaard@post.com. D. 7. marts lægges den endelige dagsorden på hjemmesiden sammen med budgettet for det kommende år, årsregnskabet for det forgangne og evt. øvrige bilag.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent (Sigurd Trolle)
 2. Godkendelse af dagsorden
 3. Godkendelse af formandens beretning som bl. a. vil indeholde:
  1. Bevidstheden om støtteforeningens store ansvar for fornuftig forvaltning af donationer
  2. palliation
   1. lokalt og i verdensperspektiv,
   2. på to niveauer,
   3. i samarbejde med kommune og region
  3. administrative og udadvendte opgaver
  4. fremtidsvisioner
 4. Godkendelse af evt. udvalgs beretninger
 5. Regnskab fremlægges til godkendelse
 6. Budget fremlægges til godkendelse
 7. Kontingent for kommende år fastsættes
 8. Behandling af indkomne forslag
 9. Valg af bestyrelse
  1. Aage Hillersborg modtager genvalg
  2. HeidiGottenborg modtager genvalg
  3. Lisbeth Therkelsen modtager genvalg
  4. Lotte Jeppesen modtager genvalg
 10. Forslag til valg til bestyrelsen
  1. Lis Ravn Ebbesen
  2. Hilda Oderkerk-Nygaard
 11. Valg af suppleanter til bestyrelsen for 1 år
  1. Signe Brixen modtager genvalg
  2. Karina Adsbøl modtager genvalg
  3. …..?
 12. Valg af ekstern revisor
 13. Eventuelt

Med venlig hilsen og på gensyn

Hilda O Nygaard, formand

20. marts 2018