Vil du være frivillig i Gæstehuset Vesterløkke?  

Fra hospitium til gæstehus 

Ordet hospitium er et gammelt græsk-romersk ord, som betyder ’gæstehus’. Ordet angiver gæstens guddommelige ret til god pleje og værtens guddommelige pligt til at yde den. For at undgå, at navnet hospitium skulle vække for høje forventninger er det i stedet besluttet, at bruge ordet gæstehus. Det er et godt, dansk ord for det vi ønsker, at skabe og derfor bruger vi det med glæde.

Introduktion frivillige:

Gæstehuset Vesterløkke tilstræber, at være et led mellem de specialiserede, regionale palliative tilbud og de basale, kommunale palliative tilbud. 

Støtteforeningen for Hospice Kolding arbejder på, at udvikle og støtte dette kommunale initiativ ved, at rekruttere og uddanne frivillige.

Vision for Gæstehuset   

Helhed og autonomi 

 • et basalt palliativt tilbud til patienter og pårørende, hvor mennesket og hele mennesket er i centrum. Det vil sige, at omsorg, lindring og behandling omfatter såvel fysiske som psykiske og åndelige forhold 

Åbenhed og respekt

 • Gæstehuset vil være et aflastningstilbud for mennesker, som ønsker at dø hjemme, og hvis tilstand ikke kræver specialiseret palliativ omsorg. Et tilbud, som støtter dig i, at være den du er.

Nærhed og nærvær

 • Gæstehuset er et lokalt og let tilgængeligt tilbud til kommunens borgere, hvor palliationssygeplejersker med hjælp fra uddannede frivillige arbejder på at skabe ro, tryghed og værdighed for både patienter og pårørende

Indsatsen af frivillige bygger på en antagelse om:

 • at man som medmenneske kan være nærværende og støttende til stede for patienter og pårørende i den sidste fase af livet
 • at helhed og autonomi, åbenhed og respekt, nærhed og nærvær ikke kræver specialistviden
 • at vi ved livets slutning først og fremmest har brug for medmenneskelighed, og ikke nødvendigvis psykologer eller andre professionelle

Frivillighed   

At være frivillig i Gæstehuset Vesterløkke betyder, at du vælger at bruge en del af din tid og dig selv i forhold til pårørende og patienter i deres sidste tid – som et supplement til  pårørende, der allerede har et forhold til patienten og gennem dette forhold i kortere eller længere tid har ydet omsorg og kærlig pleje.

Opgaver   

Som frivillig udfører du ikke opgaver, som tilhører læger, sygeplejersker eller social- og sundhedsassistenter – heller ikke, hvis du som frivillig har en sådan professionel baggrund. Derimod kan du involvere dig i næsten alt andet. 

Du kan tilbyde hjælp som:

 • at være til stede, snakke, være støttende og lyttende for både patienter og pårørende, 
 • at være observerende i forhold til forandringer hos patienter og pårørende samt meddele disse til palliationssygeplejersken eller din koordinator. Du vil modtage rapport om hospitiets brugere, når du kommer, og du vil igen aflægge din egen, inden du tager hjem. Du kan have dage, hvor du er mere aktiv – og dage, hvor du er mere tilbageholdende. Du kan hjælpe de pårørende, sygeplejersken og andre, som arbejder på stedet. 

Du kan også tilbyde mere praktisk hjælp som f.eks. vågetjeneste, uddele drikkevarer eller mad, hjælpe til med madlavning, tage imod gæster og hjælpe med oprydning, forsørge hospitiet med udsmykning, blomster, borddækning osv., gå eller køre ture og du kan måske massere eller sætte hår, male eller læse højt. 

Forudsætning   

At arbejde som frivillig i Gæstehuset kræver:

 • at du er motiveret for og interesseret i at betyde noget for andre
 • at du er i stand til at sætte dig selv og dine egne normer til side for at give en anden plads
 • at du er fleksibel og kan indleve dig i andre
 • at du er god til både at lytte og til at snakke. 
 • at du både kan være tæt på men også holde afstand, når det er nødvendigt.
 • at du kan passe på dig selv og dine egne grænser
 • at du i dit eget liv har balance, overskud og næring, som gør dig i stand til igen og igen at indgå i tætte relationer uden at blive udbrændt
 • at du kan rumme smerte, sorg og død og samtidig holde af livet, dig selv og andre
 • at du har bearbejdet de erfaringer fra dit eget liv, som formodentlig bevæger dig til, at ville gøre en indsats for andre.

NB! Ikke alle aktiviteter forudsætter hverken kursus eller ovenstående. Det afhænger helt og aldeles af hvilket niveau, du ønsker at arbejde med. 

Se mere om Støtteforeningen for Hospice Kolding på vores hjemmeside: www.hospicekolding.dk

Introduktionskursus og supervision: 

Hvis du er interesseret i, at blive frivillig for Kolding Hospitium, vil du i første omgang blive tilbudt en forhåndssamtale med enten koordinator, psykolog eller palliationssygeplejerske. Her vil du få yderligere information, bl.a. om introduktionskurset, som du vil få tilbudt, og du vil blive udspurgt om dine forudsætninger, og om baggrunden for din tilmelding, din motivation og din livserfaring. Du kan angive dine egne ønsker, og vi vil planlægge dit arbejde og evt. uddannelse sammen med dig.

Introduktionskurset indeholder følgende:

 • hvad er palliation og basal palliativ omsorg
 • kommunikation
 • sikkerhed og hygiejne i Gæstehuset / i patientens eget hjem
 • smerte, sorg og død
 • den gode afsked
 • at passe på dig selv, mens du passer på andre

Kurset vil bestå af 2-3 aftner a hver ca. 3 timer og med både teori og praktiske øvelser. Der vil maksimalt være 12-18 deltagere pr hold.

Forløbet fungerer samtidig som selektion af frivillige. Det betyder, at du efter kurset kan få at vide, at du ikke betragtes som egnet til arbejdet. Du vil selv også til alle tider kunne melde fra.

Ud over kurset vil du løbende få tilbudt supervision af dit arbejde som frivillig. 

Hvis du ønsker, at opgive dig som frivillig eller du har spørgsmål, bedes du kontakte:

Støtteforeningen for Hospice Kolding, tlf. 8111 6066 (via voicemail)

Du er også velkommen til, at kontakte os pr. mail: frivillig@hospicekolding.dk