Formandens beretning 2018

Formand, Hilda Oderkerk-Nygaard, beretning for året 2018 for Støtteforeningen for Hospice Kolding, ved generalforsamlingen 19. februar 2019.

Året 2018 har været afgørende i støtteforeningens virke, og der er sket meget:
· Vi har mødtes i Juni med vores regionsformand og hendes embedsfolk
· Vi har endelig fået en sekretær: der er således oprettet et telefonnummer og mulighed for at kontakte foreningen gennem en fast ugentlig telefontid mandag 17-18 og gennem voicemail – og selvfølgelig som hidtil også gennem mail (tlf 81 11 60 66)
· Vi har for alvor fået gang i arbejdet omkring hospitium, som nu fremover lyder navnet Gæstehuset Vesterløkke. Arbejdsgruppen har mødtes adskillige gange, hen over efteråret faktisk en gang om måneden. Gæstehuset blev præsenteret for og godkendt af Sundheds- og socialudvalget og af Seniorudvalget.
· Vi har afhold et borgermøde sammen med KK på Vesterløkke, hvor tanken om Gæstehuset blev positiv modtaget
· Der oprettes 2 palliative stuer og på sigt et dagcenter
· Vi har haft nogle knuder undervejs, ikke mindst i forhold til koordination af de frivillige – og også det problem er blevet løst med et tilsagn om, at Kolding kommune vil stille de nødvendige ressourcer til rådighed for en koordinator.
· Kolding kommune har ansat en palliationssygeplejerske, og på Vesterløkke er lederen Dorte Karlskov begyndt at sende sit personale på kurser i palliation, ligesom der tages hensyn til dette behov ved ny-ansættelser
· Det første kursus for frivillige i Gæstehuset Vesterløkke er startet med 9 mennesker
· Gæstehuset åbner d 1. Marts
· Vi har fået afklaret, at vi indtil videre ikke behøver at røre de hidtil indsamlede midler til brug for Gæstehuset
· Vi har forsøgt at informere medlemmer og ressource personer om foreningens aktiviteter, hvilket nogle gange er modtaget med tak – andre gange afvist
· Vi har modtaget store – rigtig store – pengegaver, bl.a. fra Søsterordenen Dorothea og Odd fellow og fra en anonym giver gennem testamente.
· Der har været afholdt diverse foredrag i kirker og for loger
· Vi har deltaget i folkemødet på Stenderuphalvøen
· Der er blevet ansøgt om midler til Gæstehuset, bl.a. til et orangeri i dagligstuen

Gæstehuset Vesterløkke er et kommunalt projekt. Støtteforeningen for Hospice Kolding bidrager med faglighed i forhold til rekruttering og uddannelse af frivillige, hvor de følgende områder bl.a. behandles:
1. hvad er palliation og basal palliativ omsorg – arbejdet som frivillig
2. kommunikation
3. sikkerhed og hygiejne i Gæstehuset og i patientens eget hjem
4. smerte, sorg og død, den gode afsked
5. at passe på dig selv, mens du passer på andre
6. supervision
Både Maria Frederiksen og undertegnede har desuden tilsagt at ville indgå i supervision af de frivillige i hvert fald det første år, om alt går vel.
Planen er, at Gæstehuset her i løbet af foråret også åbner med et dagcenter for mennesker, som er oppegående og i den palliative fase af deres behandlingsforløb. Dagcentret skal bæres af frivillige ligesom frivillige vil hente/bringe. Aktiviteterne er tænkt som dels aflastning af pårørende, dels inspiration og samvær blandt ligestillede. De aktiviteter, som vi der kan tilbyde, vil i høj grad afhænge af de frivillige, og hvad de hver især ønsker at bidrage med. Modellen er primært hentet fra GB, hvor byer uden hospice som regel i hvert fald som et minimum vil have et dagcenter.
Vi håber, at dagcentret vil udvikle sig til at blive et værdifuldt bidrag i livet til alle, som har berøring med det.
Erfaring fra hospices i England og Holland
· Hvad er vigtigt for døende: at blive behandlet som et helt menneske; at de her ved, at jeg har haft et helt liv = at jeg var mor, far, lærer osv.; at jeg er mere end min sygdom; at jeg her bliver rørt – også ud over vask, un-dersøgelse osv.; at jeg ikke tager pladsen op for en anden, som måske har en chance for at blive rask; at de her har det, jeg ikke har: tid
· Intet af dette kræver en eksamen, – det kræver et medmenneske

Hvorfor vælger folk at blive frivillig
· Egne erfaringer med sygdom, sorg eller død
· Medfølelse og ønsket om at hjælpe
· Paying it forward -> at give videre, betale fremad
· Meningsfyldte relationer
· At få erfaring med palliativ omsorg, bl.a. som led i uddannelse

Hvad indeholder arbejdet som frivillig
· Vågetjeneste
· Samtale
· Nærvær
· Massage
· Vært og værtinde (byde velkommen, the, kaffe, vise vej, underholde, højtlæsning osv)
· Chauffør
· Kokkeriet
· Havemænd og -koner

Det palliative dagcenter
· Hente/bringe
· Livshistorier
· Musik- og/eller kunst terapi
· Erindringsæsker og -bøger, mindekasser
· Kreative aktiviteter (f.eks musik, tegne, male, væve, lave kort, snedkere, sy-strikke)
· Sætte hår, lægge make-up
· Brætspil, kort, computergames

Rekruttering, tilmelding og udvælgelse af frivillige
· Mulighed for foredrag
· frivillig@hospicekolding.dk

En særlig tak til Inge Thode og Maria Frederiksen, som har valgt ikke at modtage genvalg. Tak for Jeres indsats – og en særlig tak til Maria: du har været med fra den allerførste begyndelse. Og du har tilsagt at ville fortsætte sim frivillig supervisor / præst i forhold til Gæstehusets frivillige. I har begge bidraget til en positiv stemning i bestyrelsen, og vi kommer til at savne Jer.

“Vores mål om at skabe opmærksomhed om hospice, og udbrede kendskabet hertil, er lykkes.”

“Vi er glade for at Kolding tænker i palliativ behandling, og tror på at vi har medvirket til at få sat fokus på behovet”

“Når vi så ikke stiller os tilfreds med det, så er det fordi vi har viden om at et hospice kan tilbyde noget helt særligt”