Simon Hempel-Jørgensen

Skoleleder på en folkeskole

Ikke alt kan effektiviseres

Det er inspirerende at opleve, at der tages lokalt og frivilligt initiativ til at skabe et hospice midt i naturen på Stenderuphalvøen. Det bakker jeg op om.

Hele den offentlige sektor bliver i disse år effektiviseret, så vi også i en fremtid med relativt færre på arbejdsmarkedet har råd til, at alle har fri og lige adgang til velfærd som uddannelse og sygdomsbehandling.

Vores sygehuse bliver også mere effektive. Der bygges supersygehuse, hvor robotter doserer medicin og blodprøver suges gennem rør til automatiske anlæg, der analyserer og giver svar til afdelingerne – nærmest uden at de bliver berørt af menneskehånd. Det er godt, at sådanne arbejdsgange klares billigt og med lavere risiko for fejl.

Men livets afslutning skal ikke være effektiv. Her skal være tid til berøring af menneskehånd, fordi det giver kvalitet. Både den dødende og de, der skal leve videre, skal opleve, at der er passende rammer. Og der skal være tid til den sidste tid.