Sigurd Trolle

advokat

Født 1950. Drevet selvstændig advokatvirksomhed i Kolding siden 1982.

”Der var engang, hvor man døde i hjemmet omgivet af sine nærmeste. Det er nok også den afslutning de fleste vil foretrække, men virkeligheden i dag er en anden. De nærmeste har i dag som oftest ikke samme mulighed for at pleje en døende og hvis man ikke kan klare sig selv, ender man på enten et hospital eller et plejehjem. Det er især påfaldende, hvor mange der efterhånden dør på et sygehus i betragtning af, at det ikke er sygehusenes opgave at pleje de døende. Hvis man har oplevet at tage afsked med et familiemedlem på et sygehus, vil man også vide, at det ikke er ideelt eller hensigtsmæssigt for hverken den døende, de pårørende eller sygehuset. Når håbet om helbredelse er ude, har sygehuset udspillet sin rolle. Derfor støtter jeg tanken om, at Kolding også skal have et hospice.”