Lone Friis

Lone Friis har været med i bestyrelsen for Hospice Kolding i flere år. I efteråret 2015 blev hun konstitueret formand, da den siddende formand fik orlov. Ved generalforsamlingen 2016 blev hun genvalgt til bestyrelsen og efterfølgende valgt til formand. Lone har voksne, udeboende børn og bor i Kolding med sin mand. Hun arbejder som leder af en integreret institution i Vejle.

”Hvorfor arbejde frivilligt, når nu man har sit gode arbejde også? For mig handler det om dels at arbejde for en god sag, dels om at bidrage til samfundet på forskellig vis. Jeg oplever, at det at gøre noget for andre, eller for det samfund vi er en del af, øger min livskvalitet. Det er lærerigt og givende at indgå i et fællesskab og arbejde sammen med andre mennesker om at realisere en vision for en bedre verden.

Siden 2012 har jeg arbejdet i bestyrelsen for Støtteforeningen for Hospice Kolding. Et initiativ opstået i Sdr. Stenderup, hvor visionen er at få etableret et hospice i Kolding-området, så flere døende får mulighed for en værdig afslutning på livet. Vi får henvendelser fra pårørende, hvis kære ikke nåede at komme på hospice. Ofte kan de berette om forhold, hvor patienten har været i eget hjem, hvilket har krævet mange daglige besøg af hjemmehjælp og hjemmesygeplejerske, læge, aflastning, indlæggelser mm. Laver man beregninger af omkostningerne til den hjælp, der er brug for til pleje i hjemmet, vil omkostningsniveauet være på niveau med en hospiceplads. Et hospice kan imidlertid skabe en ro for den døende og de pårørende, som vil profitere af professionelle fagpersoner, som arbejder i teams.

Det har vist sig, at vi i Region Syddanmark ikke dækker behovet for hospicepladser. Hospicerne i Vejle og Haderslev kan ikke få plads til alle, der henvises. Samtidig venter for mange for lang tid på at få en plads. I takt med at antallet af ældre stiger, og flere lever alene, vil behovet for hospice pladser stige.

Jeg mener, at Koldings borgere og andre med tilknytning til Kolding skal have mulighed for en værdig død på et hospice. Fordi vi i Kolding vil de bedste løsninger, og fordi hele livet er livet værd.”

Lone Friis.