Karina Adsbøl

Medlem af folketinget. Repræsenteret i blandt andet sundhedsudvalget samt socialudvalget.
Gift og har 3 børn. Født og opvokset i Kolding

Udannet social- og sundhedshjælper samt social – og sundhedsassistent

Suppleant til bestyrelsen for Støtteforeningen for Hospice Kolding

Jeg er ambassadør for hospice Kolding, da jeg finder det utroligt vigtigt, at der er det helt rigtige tilbud, når mennesker bliver ramt af en alvorlig sygdom med døden til følge. Mit ønske er, at vi får oprettet flere hospicer, og gerne et i alle større byer heriblandt Kolding. Og det vil jeg gerne være med til at arbejde for.

Et hospice i Kolding vil give tryghed for alle byens borgere, der bliver ramt af alvorlig sygdom.

Når man skal forlade denne verden, er det vigtigt, at det kan foregå i trygge samt rolige omgivelser, med den rette ekspertise, hvor man som syg og svækket er sikker på, at være smertedækket, og hvor der er et professionelt personale til at varetage en kærlig og omsorgsfuld pleje.

Derfor har vi brug for, at hele Kolding arbejder sammen, så det lykkes.

Ambassadør