Jesper Elkjær

Jeg er far til fire, Frederik, Johan, August og Anna. Gift med Yvonne.

Forstander på Sprogskolen Kolding

Valgt til Byrådet for Radikale Venstre i 2013

Formand for Kulturudvalget, diverse forskellige bestyrelser.

Ideen om, at tilbyde mennesker den nødvendige hjælp til at kunne leve fuldt og helt til det sidste er meget sympatisk. At være på hospice handler langt mere om liv end om død.
Hospice kan hjælpe ved at anvende alle facetter af den lindrende behandling, men ikke mindst med at give omsorg.

De smukke og rolige omgivelser Sdr. Stenderuphalvøen byder på er helt rigtig til placering af et nyt hospice.

Formålet med at give den syge og de pårørende mulighed for at dele de svære tanker, er af største betydning for den syge og døende, men også dem der skal leve videre efterfølgende.
Jeg støtter hospice i Sdr. Stenderup fordi man her ved hjælp fra professionelle og højt specialiserede medarbejdere vil kunne udvise respekt for det enkelte menneskes særlige værdi via medmenneskelig omsorg. Her kan de nære og små ting også tillægges stor betydning. Her er der tid. Her leves den sidste tid.

Livet har værdi og skal leves på en værdig måde.