Ib Hansen

Formand for pædagogisk opholdssted for unge, medlem af Styregruppen for etablering af Julemærkehjem Kolding. Tidligere lærer, byrådsmedlem, skoleinspektør og forvaltningschef.

Freelance konsulent, tidligere børne- og uddannelsesdirektør

Yndlingscitat:
” I skal studere og lære, så I kan danne jer en egen mening om historien og alt andet, men man kan ikke danne meninger i en tom hjerne. Fyld hjernen, fyld hjernen. Den er jeres skatkammer og intet menneske i verden kan blande sig i den.” McCourt: Angelas aske

Et værdigt liv- hele livet, også når det slutter.

Selvfølgelig skal vi have et hospice i Kolding Kommune. Godt, at der er folkelig opbakning bag et sådant projekt. Men opbakningen skulle gerne blive endnu større, så et hospice i Kolding Kommune snarest bliver en realitet.

Et værdigt liv – hele livet.  Alle nyfødte, børn, unge, voksne og gamle skal sikres mulighed for at leve et trygt, sikkert og værdigt liv. Det skal vi sikre i fællesskab, og det skal samfundet være med til at sikre. Hver enkelt af os, vore fællesskaber og vores samfund bør måles på, hvordan vi tager hånd om samfundets svageste. Det gælder også, når døden står for døren. Døden er en del af livet. Vi ved, at vi alle på et tidspunkt skal dø. Døden er livets punktum og skal sættes med ligeså stor værdighed, som resten af livets sætning forhåbentlig er blevet levet.

Et hospice kan være med til at sikre en tryg og værdig afslutning på livet. Derfor støtter jeg hospicetanken varmt.