Anders Lyck

Speciallæge i almen medicin

Sololæge og ejer, Lægehuset i Hejls.

Retten til en værdig død – for døende og pårørende

Efterhånden, som lokal- og centralsygehusene lukkes til fordel for de såkaldte supersygehuse, forsvinder tusindvis af sengepladser landet over.

En beklagelig konsekvens af dette, er mangel på sengepladser til uafvendeligt døende, som ikke ønsker at dø hjemme .

De udskrives i stedet til aflastningspladser på plejehjemmene, hvor personalet, som oftest, desværre på ingen måder har tid og rum til at yde den nødvendige psykiske og fysiske omsorg for hverken den døende eller dennes pårørende.

Løsningen på dette stigende problem er naturligvis oprettelse af flere hospicesengepladser, hvor specialuddannet personale udelukkende kan koncentrere sig om førnævnte omsorgsmæssige opgave.

Stenderuphalvøen synes som en oplagt lokalitet for det kommende hospice i Koldingområdet: Skov, strand, frisk luft samt ikke mindst fred og ro findes i rigelige mængder her på min gamle hjemegn.

Sluttelig er det mit lønlige håb, at det kommende hospice vil blive bemandet med en eller to faste huslæger for at sikre kontinuitet i den daglige behandling i modsætning til lægebemandingen på Regionen Syds øvrige hospices, hvor lægefunktionen foretages af lægerne i de palliative teams.

Held og lykke – vi er mange der glæder os til projektet bliver til virkelighed.

Anders G. Lyck