Årsberetning 2021 til Generalforsamling den 10. marts 2022

På trods af nedlukninger osv. Har det været et aktivt år.

I marts mødtes vi med Stephanie Lose og hendes embedsmænd for endnu engang at gøre hende opmærksom på vore muligheder i Kolding. Især ønskede vi at præsentere hende for vore planer om et anderledes slags hospice: Vi vil gøre en indsats for at oprette et hospice for mennesker med ikke-kræft sygdomme, dvs. et hospice målrettet mennesker med medicinske og neurologiske sygdomme.

Regionsformanden var tydelig: så længe Region Syddanmark har det antal hospicepladser, som der anbefales, skal vi ikke regne med en driftsaftale om flere.

Derefter tog vi i august turen til København for at mødes med embedsmænd i Sundhedsstyrelsen. De var begejstrede, men gjorde det også klart, at udvidelsen af antallet af hospicepladser i Danmark er en politisk beslutning. De var enige med os i, at der bestemt er et behov for et anderledes hospice.

Baggrund er følgende: Ifølge Repha (2017) er der diagnose ulighed i Danmark, når vi kigger på hospicepleje (specialiseret palliativ omsorg). Således har 96% af henviste patienter på hospice eller palliative pladser på sygehuse en kræftdiagnose – 75% af alle dødsfald i Danmark skyldes en kronisk fremadskridende sygdom – og 43% skyldes andre sygdomme end kræft.

Sundhedsstyrelsen udgiver i december 2017 en anbefaling om, at ikke-kræft patienter i langt højere grad skal tilbydes specialiseret palliativ omsorg. I dag er det kun ca. 5% af patienterne på hospice, som ikke lider af kræft.

Rigsrevisionen kommer i august 2020 yderligere med en stærk kritisk rapport: Der blev henvist 640 patienter til specialiseret palliation pr. 1.000, der døde af kræft i 2018. For patienter, der døde af andre sygdomme, blev der henvist 34 patienter pr. 1.000 døde. I 2019 blev ca. 11.000 patienter henvist til specialiseret palliation. Statsrevisorerne fandt det utilfredsstillende, at regionerne ikke har sikret, at patienter med livstruende sygdomme ved behov har adgang til specialiseret palliation. De kritiserer også, at der i perioden 2016-2019 ikke er sket tydelige forbedringer i adgangen til specialiseret palliation.

På den baggrund mener vi, at der både er grundlag og nødvendighed for sådan et hospice, og at vi kan skabe de relevante rammer her i byen, og gerne i samarbejde med sygehuset. 

Hen over sommeren var der åbent hus for alle interesserede i Daghjemmet på Vesterløkke. Og siden har kommunens palliative sygeplejersker inviteret deres borgere ind, hvor Hospice Koldings frivillige har taget imod med kaffe og friskbagte boller. Ved siden af Daghjemmet er der stadig de to palliationsstuer, som bemandes af personalet på Vesterløkke.

I løbet af året, der gik, har vi også arbejdet på en ny hjemmeside – mere overskuelig og lettere for os at holde opdateret. Nyd den på www.hospicekolding.dk 

Der ligger et stort arbejde foran os – både mht. vore fremtidsplaner og mht. det fortsatte arbejde i Gæstehuset Vesterløkke. Vi har sagt det før og gentager det her: har du tid og energi til overs, så mangler også vi hænder. Kontakt os gennem vores nye hjemmeside: www.hospicekolding.dk 

Selv takker jeg af som formand og medlem af bestyrelsen. Det har været gode år og møder med inspirerende mennesker, som alle brænder for en så vigtig sag.

Jeg glæder mig allerede nu til at følge Jeres arbejde fra sidelinjen. 

God vind fremover.