I foråret 2019 åbnede Gæstehuset Vesterløkke med to palliationsstuer under ansvar af Kolding Kommune. Vi har som støtteforening primært bidraget med indsamling af penge til projektet og rekruttering, uddannelse og supervision af frivillige.

Den første gruppe af frivillige gennemgik i starten af året et kort introduktionskursus på tre eftermiddage. Her i februar 2020 har vi lige afsluttet endnu et introduktionskursus, og vi er ved at have en rigtig god kerne af erfarne frivillige. Indholdet omhandler bl.a. information om arbejdet som frivillig, kommunikation, symptomer på at døden er nær ved, den gode afsked og det at passe på sig selv, mens man passer på andre.

Vi har p.t. ca. 8-9 aktive frivillige, som tilbyder sig selv og deres tid, når der er brugere af de to stuer. Vesterløkke har mange mennesker, der kommer derud for aflastning og mange, som har det rigtig dårligt. De frivillige hjælper derfor også på andre stuer, hvor der er døende. Det er vigtigt for os at understrege, at Gæstehuset ikke er et alternativ til hospice: hvis mennesker har brug for højt specialiseret palliation, så er det stadig hospice eller palliativ afdeling på sygehus, som man indlægges på. Gæstehuset er for de, som egentlig gerne vil dø hjemme, for de som udskrives fra hospice til eget hjem eller for de mennesker, som ikke har pårørende der klarer plejen i eget hjem.

Gruppen af frivillige er alsidig: vi har en frisør, en pensioneret psykoterapeut, pensionerede sygeplejersker fra forskellige steder i sundhedsvæsenet, en læge, et pensioneret postbud, en pensioneret ergoterapeut, en pensioneret plejehjemsleder osv. Der er desuden ansat en koordinator for de frivillige.

Her i denne måned er byggeriet af dagligstue og orangeri tilhørende Gæstehuset begyndt. Til det formål har vi indsamlet over 400.000 kr. Lokale erhvervsdrivende, loger og fonde har tilsagt og givet deres hjælp. Således har vi dag bl.a. modtaget Kr. 45.000 fra Den Danske Frimurerorden til indkøb af et hjemmeberettelsessæt, salmebøger og højskolesangbøger. Kolding Kommune bidrager selvsagt også med et stort beløb. Det har derfor ikke været nødvendigt at bruge midler fra Støtteforeningens opsparing til et hospice.

Dagcentret i Gæstehuset kan formodentlig begynder inden sommer. Det er målrettet mennesker, som er terminalregistrerede og som har brug for adspredelse en eftermiddag i ugens løb eller brug for at tale med palliationssygeplejersken – eller med andre i samme situation. Dagcentret bemandes af frivillige, hvorfor vi i høj grad leder efter flere, som vil række ud til et medmenneske i den sidste, svære tid.

Indsatsen for et hospice fortsætter.

Også efter starten af Gæstehuset fortsætter  indsatsen for et hospice.

I november arrangerede Venstres vælgerforening en informationsaften på KUC, hvor vi fik lejlighed til at fortælle om behovet for et hospice på Kolding-egnen. Mange af os kender til mennesker, som gerne ville, men ikke nåede at komme på hospice. Så selv om Region Syddanmark på papiret har det anbefalede antal hospicepladser, så nåede de nærmeste hospicer blot at modtage 55-63%* af de henviste patienter, inden patienterne blev for dårlige eller døde. Det er så reelt mere end hver tredje, som ikke når at komme på hospice.

Vi forventer desuden, at behovet for hospicepladser øges. Sundhedsstyrelsen har i december 2017 udbragt en anbefaling, som peger på, at mange andre end kræftpatienter har brug for en specialiseret palliativ indsats, og at en sådan bør være tilgængelig for f.eks. hjerte-kar patienter, patienter med neurologiske sygdomme, lungesygdomme osv. Og i øvrigt bliver vi flere og flere ældre.  Derfor mener vi, at der om få år vil være et endnu større behov for et hospice i vort nærområde – og at det til den tid også vil være realistisk at få den driftsaftale med Region Syddanmark, som er nødvendig.

Vi ved, at dette kræver et langt og sejt træk, men vi er med Jeres hjælp allerede kommet så fint fra start. Støtteforeningen har nu over 735 medlemmer, 41 ambassadører og over 2.350.000 kr i egenkapital. Til sidst vil jeg nævne, at det har været en stor hjælp i bestyrelsesarbejdet, at vi sidste år fik ansat en sekretær med 4 t ugentligt. Vi har bl.a. Lizzie at takke for, at medlemstallet steg fra 500+ til 700+ – vi andre havde talt et par som 1 medlem i stedet for 2. Hun har fået styr på meget.

Mange tak.

Så tak til hende og til alle, som har hjulpet til. Særlig tak til afgående bestyrelsesmedlemmer: Aage, Lisbeth, Christina, Heidi og Lis, – sidstnævnte fratræder som bestyrelsesmedlem og modtager i stedet valg som suppleant. Tak også til Signe Brixen og Karina Adsbøl, der efter mange år stopper som suppleanter. Tak til Sigurd Trolle for at styre os igennem generalforsamlingen. Tak til Jer for at lytte til mig.

Interesse for det frivillige arbejde

Har du interesse for det frivillige arbejde i Gæstehuset: kontakt os på frivillig@hospicekolding.dk

Har du interesse for bestyrelsesarbejdet eller vil du på anden måde bidrage til Støtteforeningen for Hospice Kolding: kontakt foreningens sekretær Lizzie på tlf. 81 11 60 66 via telefonsvarer eller i telefontiden hver mandag mellem kl. 16 – 17.

Mere information finder du på:

www.hospicekolding.dk

www.gaestehuset.dk