Årsberetning 2020 fra Støtteforeningen for Hospice Kolding til GF juni 2021

Året 2020 har i hele landet og også i støtteforeningen været underligt år. Både for de frivillige i Gæstehuset Vesterløkke, som fra midt i marts ikke har måttet komme der, og for alle de borgere og pårørende, som pga. nedlukninger, smittefare osv heller ikke har måttet være på Vesterløkke eller for de, som har måttet isolere hjemme eller på institution. Mange kære har savnet hinanden.

Ikke desto mindre lykkedes det os - endeligt – i august at få åbnet det Dagcenter, som med hjælp fra private, lokale erhvervsdrivende, fonde og loger stod færdigt allerede i foråret. Det blev heller ikke hos os den fest, vi havde håbet på. Ingen gæster, men en stille åbning med Søren Rasmussen, Dorte Karlskov (den daværende leder på Vesterløkke, den frivillige koordinator og en repræsentant fra kommunens palliative team af sygeplejersker. Desuden deltog Lis Ravn Ebbesen og undertegnede fra støtteforeningen.

Dorte havde sørget for en videooptagelse af indvielsen, som bl.a. er lagt ud på Hospice Kolding’s hjemmeside (https://www.facebook.com/hospicekolding). Billeder fra indvielsen og fra det nye og smukke dagcenter findes på http://www.gaestehuset.dk

Den generelle nedlukning af samfundet medførte et stille år. Det startede ellers fint sidst i januar med en gratis koncert for alle medlemmer i Sct. Jørgensgård, hvor John Schmidt, Villy Søvndal og Jens Hjorth gav os en helt speciel og meget intim aften med sange og historier.

I slutningen af februar blev der igen afholdt et introduktionskursus for nye frivillige. Vi nåede også at afholde generalforsamling i Sundhedshuset. Ina Lillevang fra Anker Fjord Hospice fortalte om dagligdagen derude vestpå, - vi fik valgt en ny og meget lille bestyrelse – og så kom Corona! Selv om der hen over sommeren blev lempet på reglerne, så nåede vi ikke at komme op i omdrejninger, før der igen kom restriktioner.

Som så mange andre var vi derfor i efteråret nødt til at trække udenfor. Fra starten af oktober stod vi ca. hver den første lørdag i måneden på Akseltorv med foldere og lister. Formålet var hverve nye medlemmer (kr. 100 pr år) eller stillere (gratis). Der har været i alt fem lørdage, hvor vi var at finde i Kolding Midtby. Gågade Arrangementerne har givet mulighed for fem omtaler i JV og seks i ugeavisen om støtteforeningens visioner og arbejde. JV Kolding fortjener tak for samarbejdet og har desuden givet plads til læserbreve om hospice, som har været i både JV og ugeavisen. En særlig tak til Nils Sjøberg i den forbindelse.

Så er vi også gået i gang med at arbejde på en forbedret hjemmeside, som er mere tilgængelig – for andre og for os selv med henblik på at kunne opdatere. Der har været 11 digitale møder i den forbindelse.

Desuden er Ann Christin Riis ansat i flexjob til understøttelse af foreningens kommunikation udadtil.

Lektor Hans Ingemann Lottrup var positiv, da han blev kontaktet med spørgsmålet, om hans studerende på handelsøkonom uddannelsen ville udarbejde råskitser til en strategi og forslag for støtteforeningens informations- og kommunikationsstrategier. 15 handelsøkonomer og hele fire grupper studerende valgte at tage udfordringen op på baggrund af Hans og Nils Sjøbergs oplæg. Tak til de studerende for konkrete forslag til Støtteforeningens informations- og kommunikationsstrategier fra de studerende.

Der er også udarbejdet en ny flyer – den findes på bordene, og I er velkomne til at tage med hjem til gennemlæsning eller uddeling.

I slutningen af året 2020 blev vi kontaktet af Formanden for Kolding Erhvervsklub (Bent Bruun) med forslag til at udvikle et nærmere samarbejde. I forlængelse af dette var vi til endnu et møde med regionsformand Stephanie Lose og hendes embedsmænd. Og igen var det tydligt, at vi foreløbigt ikke skal forvente en driftsaftale med regionen, da Region Syd til dato har en hospiceseng mere end det anbefalede. Mødet resulterede i kontakt til Sundhedsstyrelsen for at tale om netop den gældende anbefaling af antallet af hospicepladser i Danmark. Vi forventer, at et sådant kan gennemføres snarest.

Har du lyst og mulighed for at løfte med på arbejdet i støtteforeningen et stykke tid, så meld dig som ressourceperson eller overvej at kontakte os i forbindelse med bestyrelsesarbejdet. Kontakt vores sekretær Lizzie på ls@hospicekolding.dk eller på tlf 81 11 60 66 (via voicemail eller mandag ml. kl. 16-17).

Har du interesse i at bliver frivillig i Gæstehuset, så kan du læse mere om arbejdet på www.gaestehuset.dk og kontakte os på frivillig@hospicekolding.dk eller direkte til Jette Lund (se nedenfor).

Vi gør også gerne opmærksom på, at det smukke daghjem i Gæstehuset har åbent hus hver tirsdag fra d. 29. juni og gennem hele juli måned. Tidspunktet er kl. 10-13.